Som enkelt aktør er det svært at fremme bæredygtig turisme på ens område eller destination og derfor er samarbejde på tværs mellem turismeorganisationer, myndigheder og turisterhvervets virksomheder vigtig.

Der findes flere eksempler på dette i forhold destinationsudvikling - også indenfor bæredygtig turisme. Det er sket i udlandet men også i Danmark.

Som eksempel kan nævnes, at VisitAalborg, Aalborg Kommune og en række turistvirksomheder er gået sammen om at gøre Aalborg som destination mere bæredygtig.Takket være dette formidabelt samarbejde på tværs i byen er det lykkedes at flytte Aalborg fra en 18. plads i 2018 til en 5. plads på Global Destination Sustainability Indexet (GDS). 

Samarbejde med myndigheder og turistvirksomheder er derfor taget med i kriterierne for GREEN TOURISM ORGANIZATION.