GREEN TOURISM ORGANIZATION er sund fornuft og ansvarlighed, som er sat i system. Organisationen skal have hjertet på det rette sted og en ambition for bæredygtighed for organisationen og arbejdsområde.  

Om miljøarbejdet:

 • Er et styringsværktøj for miljøarbejdet
 • Er almindelig økonomisk og sund fornuft
 • Igangsætter en proces og ny tankegang
 • Har fokus på relevante miljøforhold
 • Tager hensyn til at virksomheder har forskellige forudsætninger
 • Kan være en model til hurtige besparelser
 • Vil sikre ejerskab hos de ansatte
 • Har også fokus på at gæster kan men ikke skal gøre en indsats
 • Stiller krav videre til leverandører
 • Skal ikke give mærkbar indflydelse på kvaliteten
 • Er pragmatisk – ikke fanatisk

6D. Samarbejdsaftale

En mærkning af en turistorganisation vil suppleres med en samarbejdsaftale, hvor turistorganisationen forpligter sig til at samarbejde med den nationale del af GREEN TOURISM ORGANIZATION om at øge bæredygtig turisme på destinationen eller i forbindelse med organisationens forretningsområde.

En samarbejdsaftale med GREEN TOURISM ORGANIZATION skal forpligte turistorganisationen til at arbejde for at områdets turistvirksomheder mærkes med et anerkendt miljømærke, såsom Blomsten, Svanen eller GREEN KEY jf. kriterium 9c. Der skal sættes konkrete mål for udviklingen i antallet af miljømærkede hoteller m.fl.

Se forslag til samarbejdsaftale.