Det er ikke nok, at turistorganisationen har fokus på egen adresse eller domicil.

Organisationen skal være med til at fremme bæredygtighed indenfor dens område, hvilket fremgår af kriterium 9a., hvor en strategi for bæredygtig turisme er den optimale måde at opfylde dette kriterium. 

Inspiration: Wonderful Copenhagens strategi for bæredygtig turisme Tourism for Good 

Det er vigtigt at inddrage og samarbejde med de lokale myndigheder i det bæredygtige arbejde, som det fremgår af kriterium 9d og de lokale turistvirksomheder ved kriterium 9e.

Ligesom det skal bruges aktivt i promoveringen af området jf kriterium 9e.

Adgangskrav

Det skal ikke være muligt for alle turistorganisationer at få en GREEN TOURISM ORGANIZATION mærkning ud fra en erkendelse af, at GREEN TOURISM ORGANIZATION vil blive brugt aktivt i markedsføring af destinationen. Det er afgørende, at det på destinationen rent faktisk er muligt at vælge en miljømærket overnatning.

Det er i kriterium 9b sat en adgangsbarriere på 40 % af destinationens hoteller eller hotelværelser, som skal være miljømærket.

Dette krav kan omkring 25 % af landets kommuner leve op til. Men en varslet nyt struktur for dansk turisme offentliggjort i 2018, vil skabe øget tværkommunale samarbejder, som kan hive i begge retning.

9a.

Bæredygtig

område

Organisationen arbejder aktivt for at destinationen eller forretningsområdet bliver mere bæredygtig.

Obligatorisk

9b.

Miljømærket

overnatning

Minimum 40 % af destinationens hoteller eller hotelværelser er miljømærket.

Obligatorisk

9c.

Bæredygtige

virksomheder

Organisationen arbejder aktivt for at hjælpe og understøtte destinationens eller forretningsområdets turistvirksomheder til at agere bæredygtigt, bl.a. ved at anbefale miljømærkning.
I dette indgår underskrivelse af samarbejdsaftale med Tourism Organization om indsatsen

Obligatorisk

9d.

Samarbejde med myndigheder

Organisationen samarbejder med lokale myndigheder om at gøre destinationen eller forretningsområdet mere bæredygtig.

Obligatorisk

9e.

Bæredygtig

promovering

Organisationen kommunikerer troværdigt og pålideligt om indsatsen inden for miljø og bæredygtighed.

Obligatorisk

 

Hvis turistorganisationen ikke står for et fysisk område eller destination, men har fokus på en bestemt branchedel eller forretningsområde er nogle af disse kriterier ”Ikke relevant”.