Alle turismevirksomheder inden for de virksomhedskategorier, som der allerede eksisterer kriterier for, såsom hoteller, vandrehjem, og konferencesteder kan søge om at få tildelt GREEN TOURISM ORGANIZATION.

Selve ansøgningsprocessen

 • Virksomheden gennemgår internt kriterierne og udfylder ansøgningsskemaet.

 • Virksomheden får et konsulentbesøg, hvor kriterierne og stedet gennemgås.

 • Herefter er virksomheden i tæt dialog med sekretariatet og i fællesskab lægges en strategi for, hvordan de kriterier, som ikke opfyldes, kan opfyldes.

 • Virksomheden indsender skema elektronisk med tilhørende dokumentation, såsom miljøpolitik og -handlingsplan, energimærkning, data om rengøringsprodukter etc.

 • Når sekretariatet vurderer, at alle kriterier er på plads, udarbejdes en indstilling til Jury, som foretager den endelige godkendelse.

Dokumenter som skal sendes med ansøgningen

 • Selve ansøgningsskemaet

 • Miljøprocedure og -mål

 • Forslag til samarbejdsaftale med sekretariatet

 • Opgørelse af eget indkøb af økologi

 • Bæredygtighedsstrategi eller tilsvarende, der kan vise opfyldelse af kriterium 9. 

 • Information om hvordan bæredygtig turisme promoveres

 • Antallet af miljømærkede hoteller kan fås fra sekretariatet

Materialet hentes her...

Tidshorisont

Tidshorisonten for en mærkning (fra første kontakt til evt. godkendelse) varierer. Det afhænger af hvor langt virksomheder er nået i forvejen med ansøgningen, efterlevelse af kriterierne og dokumentationen. Det trin, som er længst tidsmæssigt, er at gøre virksomheden parat til en indstilling. Selve indstillingen og evt. godkendelse tager ofte ikke lang tid.

Kontakt til sekretariatet