GREEN TOURISM ORGANIZATION tildeles organisationer indenfor turisme, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at være bæredygtige og passe på miljøet og kunne dokumentere denne indsats.

Om kriterierne

For at få tildelt GREEN TOURISM ORGANIZATION er det nødvendigt at leve op til en række kriterier, der er listet i nærværende kriteriesæt. 

  • Obligatoriske kriterier som skal opfyldes inden tildelingen
  • Pointkriterier som giver 1 til 5 point, afhængig af kriteriets vægtning.

Alle obligatoriske kriterier og min. 30 % af de relevante pointkriterier skal være opfyldt for at blive mærket med GREEN TOURISM ORGANIZATION.

Se alle kriterium baggrundsdokumter her til højre.

Er du interesseret i at ansøge om GREEN TOURISM ORGANIZATION, kan du kontakte sekretariatet i HORESTA, der vil hjælpe med ansøgningen. Klik her...