GREEN TOURISM ORGANIZATION tildeles organisationer indenfor turisme, der ønsker at gøre en ekstra indsats for at være bæredygtige og passe på miljøet og kunne dokumentere denne indsats.

Om kriterierne

For at få tildelt GREEN TOURISM ORGANIZATION er det nødvendigt at leve op til en række kriterier, der er listet i nærværende kriteriesæt. 

  • Obligatoriske kriterier som skal opfyldes inden tildelingen
  • Pointkriterier som giver 1 til 5 point, afhængig af kriteriets vægtning.

Alle obligatoriske kriterier og min. 40 % af de relevante pointkriterier skal være opfyldt for at blive mærket med GREEN TOURISM ORGANIZATION.

Se kriterier baggrundsdokumenter her til højre.

Er du interesseret i at ansøge om GREEN TOURISM ORGANIZATION, kan du kontakte sekretariatet i HORESTA, der vil hjælpe med ansøgningen. Klik her...

Godkendte kriterier for 2024

Juryen har godkendt kriterierne for Green Tourism Organization, som træder i kraft i 2024.

For organisationer og virksomheder, der allerede er medlemmer eller ansøger inden den 1. oktober 2023, gør de nuværende kriterier sig gældende året ud, mens nye ansøgere efter den 1. oktober skal bruge de reviderede kriterier.

Eksisterende medlemmer besvares og indsendes dokumentation i forhold til de reviderede kriterier ved den årlige indberetning omkring årsskiftet.

Hent kriterierne for GTO her...