Hvorfor er miljøindsatsen særligt interessant for organisationer indenfor turisme?

Bæredygtighed og bæredygtig turisme er på manges læber, og det er vigtigt, at turistorganisationer tager aktiv del i at fremme en bæredygtig dagsorden for destinationen eller dens forretningsormåde.

GREEN TOURISM ORGANISATION er en eksklusiv og målrettet ordning for organisationer indenfor turisme.

Indsatsen kan være med at til fremme følgende:

  • Grøn destination: Det styrker destinationens og dens virksomheders image på det grønne område at sikre at natur, kultur og miljø ikke overbelastes. Internationalt er der stigende fokus på området, og FN har i 2017 haft et bæredygtigt turisme år. Vores tyske naboer, og i stigende grad også svenskerne, er meget fokuseret på miljøet.

  • Bedre image og flere gæster: En grøn profil styrker turistorganisationernes og områdets image og kan tiltrække flere gæster. Det samme gælder for flere og flere virksomheder i forbindelse med afholdelse af møder, konferencer, kongresser og events, hvor der ofte stilles krav til den bæredygtige indsats.

  • Walk-the-talk: Det kan være svært for turistorganisationer at markedsføre destinationen på den bæredygtige dagsorden og tilskynde turistvirksomheder til at gøre en indsats, hvis de ikke selv gør det.

  • Offentlig fokus: Mange turistorganisationer er enten halv eller heloffentlige virksomheder, og tendensen er, at offentlige institutioner i højere grad skal fokusere på miljøet.

  • Værktøj til miljøindsats: Turistorganisationer mangler et værktøj eller en ordning til at sætte fokus på bæredygtig turisme.

  • Øget markedsføring: Ved at nedbringe driftsomkostninger for de enkelte organisationer vil der være flere penge til reel markedsføring af destinationen.

  • GDS-index: Mange turistorganisationer fra hele verden deltager i et Global Destination Sustainability-index (GDS-index), hvor de benchmarker sig på den bæredygtige dagsorden i forhold til andre destinationer. I indekset giver det ekstra point, hvis turistorganisationen selv er miljømærket.  Læs mere om indekset...

Internationalt perspektiv

Forhåbningen er at den danske Green Tourism Organzation (GTO) model kan inspirerer øvrige Green Key kontorer i andre lande, så ordningen tilbydes til deres turistorganisationer.