VDKBæredygtighed.jpg

Bæredygtig turisme i VisitDenmarks årsberetning

VisitDenmark arbejder for, at væksten i dansk turisme skal ske på en balanceret måde, så der tages både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. For undersøgelser fra organisationen viser at flere turister har fokus på bæredygtighed.

Og i VisitDenmarks årsbretning 2019 står, at: 

  • 4-9% af turisterne har bæredygtighed som rejsemotiv
  • 20-40% siger, at bæredygtighed får betydning for deres næste valg af rejse

Årsberetningen beretter om 2019 som det 7 år i træk med vækst, som nu stoppes af coronakrisen.

Derfor har VisitDenmark også udskudt en kommende strategi, som havde øget fokus på bæredygtig turisme.

Set i lyset af covid-19 og de ændrede forhold i hele verden, der vil påvirke turismestrømmene og måske også adfærdsmønstrene post-corona, har VisitDenmark besluttet at sætte strategiarbejdet i bero, så strategien kan justeres og tilpasses til den virkelighed, der venter på den anden side – hvordan den så end ser ud.