germantourist

36,5 mio. tyske grønne idealister ønsker at rejse mere bæredygtigt

Ifølge undersøgelse fra VisitDenmark forventer 44 procent af tyskerne, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn i høj eller meget høj grad vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Og det er en god gruppe at få fat i. De føler ansvar for at beskytte miljøet i landet, ønsker ikke at forstyrre lokale beboere og de synes, at det er vigtigt at de penge, som de bruger, gavner lokalsamfundet.

I følge undersøgelsen er der et stigende antal grønne idealister, som bruger det grønne som rejsemotiv og ønsker eller kræver at destinationer og turistvirksomheder skal passe på miljøet, og de ser Danmark, som en bæredygtig destination. 

Stigende antal grønne idealister

Andelen af grønne idealister i Tyskland er steget signifikant fra 2019 til 2020. I dag er 44 pct. af tyskerne grønne idealister mod 38 pct. for blot et år siden. Flere grønne idealister ser Danmark som en attraktiv feriedestination I 2020 er der signifikant flere blandt de grønne idealister i Tyskland, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet var i 2019.
Andelen er steget fra 47 pct. i 2019 til 63 pct. i 2020. De grønne idealister opfatter i større udstrækning Danmark som en attraktiv feriedestination end den tyske befolkning gør samlet set.

Grønne og bæredygtige løsninger vinder frem som rejsemotiv

Fra 2019 til 2020 er der sket en stigning i andelen af grønne idealister, der anfører ‘grønne og bæredygtige løsninger’ som et vigtigt rejsemotiv ved valg af feriedestination. Andelen er steget fra 11 pct. i 2019 til 17 pct. i 2020. Som rejsemotiv rangerer ‘grønne og bæredygtige løsninger’ dog fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.


De grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination - og kravene bliver i høj grad opfyldt

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister en ren destination (uden skrald men med rent vand og ren luft). Heldigvis oplever tilsvarende mange, at kravet er opfyldt på destinationen. Også parametre som tilpas mængde turister, affaldssortering, natur- og miljøbeskyttelse rangerer højt, når ferien planlægges og bliver også i høj grad opfyldt på destinationen.

Destinationerne skal passe bedre på miljøet

De grønne idealister vurderer, at det er vigtigt at opleve, at en destination passer godt på miljøet. Her er der forskel på, hvad turisterne efterspørger, og hvad de oplever på destinationen.

De grønne idealister efterspørger muligheder for at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien

De grønne idealister føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie.
Der er dog en del (11 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.
De grønne idealister har fokus på miljørigtige transportformer I gruppen af grønne idealister overvejer tre fjerdedele eller flere at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til og på destinationen.

Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål

Opfattelsen af Sverige og Norge som miljøvenlige rejsemål er mest udtalt. På tredjepladsen følger Danmark og Finland. Tyskland, Holland og Irland rangerer lidt lavere, mens Storbritannien i mindre grad vurderes som et miljøvenligt rejsemål. Generelt har tyskerne et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre. Tyskernes syn på Storbritannien er mindre positivt, når det gælder bæredygtig turisme. I den tyske befolkning gør Danmark sig bemærket på en række bæredygtighedsparametre. 

Læs hele analysen...

Læs mere om hele undersøgelsen...