baeredygtigkrydstogt

Bæredygtig krydstogtturisme og grøn luftfart

Det danske formandskab har sat både bæredygtig krydstogtturisme og grønnere luftfart på agendaen. Muligheder for en fælles omstilling af transportsektoren er en del af de nordiske landes samarbejde for at blive den mest bæredygtige og integrerede region i verden.

På mødet underskrev ministrene en erklæring, der stadfæster, at Norden vil tage lederskab og arbejde for at mindske forureningen fra krydstogtskibe samt gøre Norden til en bæredygtig krydstogtdestination. De nordiske ministre anerkender behovet for både at reducere støjgener og luftforureningen der følger, når skibene lægger til kaj. Landstrøm peges på som en stor del af løsningen og ambitionen er at der skal etableres anlæg i alle store havne inden 2030.

I Norden kan vi sammen skabe verdens mest bæredygtige krydstogtsdestination. Vi opfordrer nu byer, havne og krydstogtsrederier til at bidrage til at opnå det mål.

Lea Wermelin, Danmarks miljøminister

”Vi skal have lagt en grønnere kurs for krydstogsskibene. Derfor har jeg sammen med de øvrige nordiske miljøministre i dag vedtaget en erklæring, hvor vi opfordrer til, at landstrøm gøres tilgængeligt i de største krydstogtshavne i Norden og Østersøen senest i 2030. I Norden kan vi sammen skabe verdens mest bæredygtige krydstogtsdestination. Vi opfordrer nu byer, havne og krydstogtsrederier til at bidrage til at opnå det mål”, siger Danmarks miljøminister Lea Wermelin

Senere på året kommer det danske formandskab for Nordisk Ministerråd med en roadmap rapport med konkrete handlinger til, hvordan vi ved fælles hjælp kan nå i mål.

Læs deklarationen “Cleaner Cruises through More Shore Power: Nordic Leadership …

På mødet blev fremtidsudsigterne angående et samarbejde om grøn omstilling af flytransport også drøftet. På baggrund af en forskningsrapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd blev en række anbefalinger diskuteret. Blandt andet blev mulighederne for at øge mængden af bæredygtigt brændsel som anvendes i flysektoren i Norden samt potentialerne ved at fremme brugen af elektrisk luftfart drøftet.