Turistlondon

Folk fra London anser Danmark som en grøn og bæredygtig destination

Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål hos grønne idealister fra London

De fire ud af 10 britere i Greater London er grøn idealister, som opfatter Danmark som en grøn og attraktiv feriedestination.

Andelen af grønne idealister i Greater London ligger i 2020 på 41 pct. og markant over andelen af grønne skeptikere på 24 pct.

De grønne idealister ser Danmark som en attraktiv feriedestination

Der er signifikant flere blandt de grønne idealister i Greater London, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet er blandt alle briter i Greater London.

Andelen af grønne idealister, der anser Danmark for en attraktiv feriedestination, er således på 64 pct. sammenlignet med 54 pct. af alle briter i Greater London.

De grønne idealister opfatter Danmark som et miljøvenligt land

Der er signifikant flere blandt de grønne idealister i Greater London, der opfatter Danmark som et miljøvenligt rejsemål, end tilfældet er blandt alle briter i Greater London (74 pct. sammenlignet med 61 pct.).

Grønne og bæredygtige løsninger er et vigtigt rejsemotiv for hver tiende grønne idealist i Greater London

Blandt de grønne idealister i Greater London siger 11 pct., at grønne og bæredygtige løsninger har betydning for valget af feriedestination. Som rejsemotiv rangerer ‘grønne og bæredygtige løsninger’ lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.

Londons grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister en ren destination (uden skrald og med rent vand og ren luft). Heldigvis oplever tilsvarende mange, at kravet er opfyldt på destinationen. Også parametre som tilpas mængde turister på destinationen og muligheden for affaldssortering på destinationen rangerer højt, når ferien planlægges, og bliver også i høj grad opfyldt på destinationen.

Destinationerne skal passe bedre på miljøet

De grønne idealister fra London vurderer, at det er vigtigt at opleve, at en destination passer godt på miljøet. Her er der forskel på, hvad turisterne fra Greater London efterspørger, og hvad de oplever på destinationen.

Londons grønne idealister efterspørger muligheder for at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien

De grønne idealister føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie.

Der er dog en del (16 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.

De grønne idealister har fokus på miljørigtige transportformer

I gruppen af grønne idealister overvejer tre fjerdedele eller flere at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til og på destinationen.

Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål

Blandt alle briter i Greater London er opfattelsen af Sverige og Norge som miljøvenlige rejsemål mest udtalt efterfulgt af Danmark og Finland. Storbritannien, Irland og Tyskland vurderes i mindre grad som miljøvenlige rejsemål.

Generelt har briterne i Greater London et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre. Briternes syn på Tyskland, Irland og deres eget hjemland er mindre positivt, når det gælder bæredygtig turisme.

Læs undersøgelsen på VisitDenmarks hjemmeside...

Konklusionerne har fokus på de grønne idealister, dvs. dem, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.