Romevisitdenmark

I Rom forbinder hver tredje Danmark med grønne og bæredygtige løsninger

Danmark er blevet en mere attraktiv feriedestination for romerne end tilfældet var i 2019. Andelen er steget fra 52 pct. i 2019 til 61 pct. i 2020 viser undersøgelse fra VisitDenmark

Danmark opfattes som et miljøvenligt rejsemål. De grønne af romerne opfatter Norge, Sverige og Finland som miljøvenlige rejsemål. På fjerdepladsen følger Danmark. 

Generelt har italienerne i Rom et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre.

Danmark gør sig bemærket i den italienske befolkning i Rom ift. grønne og bæredygtige løsninger. I Rom forbinder knap hver tredje Danmark med dette parameter. 

Uændret antal grønne idealister

Andelen af grønne idealister i Rom er uændret fra 2019 til 2020. I dag er 48 pct. af italienerne i Rom grønne idealister mod 46 pct. for et år siden.

De grønne idealister i Rom opfatter i større udstrækning Danmark som en attraktiv feriedestination end den italienske befolkning i Rom samlet set.

Flere grønne idealister ser Danmark som en attraktiv feriedestination

I 2020 er der signifikant flere blandt de grønne idealister i Rom, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet var i 2019. Andelen er steget fra 52 pct. i 2019 til 61 pct. i 2020.

Flere overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet

Fra 2019 til 2020 er der sket en signifikant stigning i andelen af grønne idealister, der overvejer at rejse mindre til udlandet af hensyn til miljøet. Andelen er steget fra 33 pct. i 2019 til 44 pct. i 2020.

Som egentligt rejsemotiv rangerer ‘grønne og bæredygtige løsninger’ fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.

Roms grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister en ren destination (uden skrald og med rent vand og ren luft). Heldigvis oplever tilsvarende mange, at kravet er opfyldt på destinationen.

Romerne mener, at destinationerne skal passe bedre på miljøet

De grønne idealister vurderer, at det er vigtigt at opleve, at en destination passer godt på naturen og miljøet. Her er der forskel på, hvad turisterne efterspørger, og hvad de oplever på destinationen.

De grønne idealister efterspørger muligheder for at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien

De grønne idealister føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie.

Der er dog en mindre del (9 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.

De grønne idealister har fokus på miljørigtige transportformer

I gruppen af grønne idealister overvejer syv ud af 10 eller flere at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til og på destinationen.

Læs mere om undersøgelsen på VisitDenmarks hjemmeside...

Konklusionerne har fokus på de grønne idealister, dvs. dem, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.