Eifeltårnet

Syv ud af 10 grønne idealister fra Paris opfatter Danmark som et miljøvenligt rejsemål

En VisitDenmark undersøgelse viser, at folk fra Paris bliver mere grønne i forhold til rejsevalg, og at Danmark har et grønt image hos byens grønne idealister.

Der er nu flere grønne idealister i Paris.

Andelen af grønne idealister i Paris er steget signifikant fra 2019 til 2020. I dag er 55 pct. af franskmændene i Paris grønne idealister mod 51 pct. for et år siden.

Flere franskmænd i Paris ser Danmark som en attraktiv feriedestination

I 2020 er der signifikant flere blandt franskmændene i Paris, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet var i 2019. Andelen er steget fra 30 pct. i 2019 til 52 pct. i 2020. Også blandt de grønne idealister i Paris er der signifikant flere, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination.

Seks ud af 10 grønne idealister i Paris overvejer at rejse mindre

I 2020 siger 63 pct. af de grønne idealister i Paris, at de overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet. I 2019 lå den tilsvarende andel på 43 pct. Som egentligt rejsemotiv rangerer ‘grønne og bæredygtige løsninger’ dog fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.

Paris grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister i Paris en ren destination (ingen skrald, rent vand og ren luft). Også affaldssortering er efterspurgt af mange. Heldigvis oplever mange, at destinationerne er i stand til at opfylde kravene.

De grønne idealister vil træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien

De grønne idealister fra Paris føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie. Der er dog en mindre del (13 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.

De grønne idealister har fokus på bæredygtig transport på destinationen

I gruppen af grønne idealister overvejer otte ud af 10 at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer til og på destinationen.

De grønne idealister efterspørger grønne overnatningsformer

To tredjedele af byens grønne idealister overvejer at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige overnatningsferier fremadrettet.

Flere end syv ud af 10 opfatter Danmark som et miljøvenligt rejsemål

Opfattelsen af Sverige, Norge, Finland og Danmark som miljøvenlige rejsemål ligger stort set på niveau. Især Storbritannien vurderes i mindre grad som et miljøvenligt rejsemål. Generelt har franskmændene i Paris et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre. Franskmændenes syn på Storbritannien er mindre positivt, når det gælder forskellige parametre inden for bæredygtig turisme.

Læs hele undersøgelsen på VisitDenmarks hjemmeside...

Konklusionerne har fokus på de grønne idealister, dvs. dem, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg