milanovisitdenmark

Milano har færre grønne idealister men Danmark opfattes grøn

Men ifølge VisitDenmark undersøgelse anser milaneserne Sverige, Norge og Finland, som mere grøn, mens Danmark ligger på fjerdepladsen.

Andelen af grønne idealister i Milano er faldet signifikant i 2020 sammenlignet med 2019. I dag er 48 pct. af italienerne i Milano grønne idealister mod 53 pct. for et år siden.

Flere italienere i Milano ser Danmark som en attraktiv feriedestination

I 2020 er der signifikant flere blandt italienerne i Milano, der opfatter Danmark som en attraktiv feriedestination, end tilfældet var i 2019. Andelen er steget fra 49 pct. i 2019 til 54 pct. i 2020.

De grønne idealister i Milano opfatter i også i stigende grad Danmark som en attraktiv feriedestination.

Fire ud af 10 grønne idealister i Milano overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet I 2020 siger 43 pct. af italienerne i Milano, at de overvejer at rejse mindre udenlands af hensyn til miljøet. I 2019 lå den tilsvarende andel på 38 pct.

Som egentligt rejsemotiv rangerer ‘grønne og bæredygtige løsninger’ fortsat lavt sammenlignet med en række andre og mere håndgribelige motiver.

De grønne idealister stiller krav til bæredygtighed, når de vælger feriedestination

Når der vælges feriedestination, efterspørger flest grønne idealister en destination, som beskytter naturen. På andenpladsen følger en ren destination (uden skrald og med rent vand og ren luft).

Heldigvis oplever mange, at destinationerne er i stand til at opfylde kravene. Dog er andelen, der finder parameteret vigtigt, typisk lidt højere end andelen, der oplever det på destinationen.

De grønne idealister efterspørger muligheder for at træffe bæredygtige og miljørigtige valg på ferien

De grønne idealister føler et ansvar for at beskytte miljøet på feriedestinationen og er optagede af, at de som turister har mulighed for at agere bæredygtigt og miljøvenligt, når de er på ferie.

Der er dog en mindre del (10 pct.) af de grønne idealister, som ikke oplever tilstrækkelig med muligheder for at træffe bæredygtige og miljøvenlige valg på ferien ift. transport, overnatninger og forbrug.

De grønne idealister har fokus på bæredygtig transport på destinationen

I gruppen af grønne idealister overvejer otte ud af 10 at benytte mere bæredygtige og miljøvenlige transportformer på destinationen.

Knap to tredjedele opfatter Danmark som et miljøvenligt rejsemål

Opfattelsen af Sverige, Norge og Finland som miljøvenlige rejsemål er mest udtalt. På fjerdepladsen følger Danmark. Især Storbritannien og Tyskland vurderes i mindre grad som miljøvenlige rejsemål.

Generelt har italienerne i Rom et positivt syn på de skandinaviske lande, når det gælder en række bæredygtighedsparametre. 

Danmark forbindes i ganske høj grad med parameteret ‘grønne og bæredygtige løsninger’. I Milano forbinder knap hver tredje Danmark med dette parameter.

Læs hele undersøgelsen på VisitDenmarks hjemmeside...

Konklusionerne har fokus på de grønne idealister, dvs. dem, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljøvenlige og bæredygtige hensyn vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.