shopping-copenhagen

Dansk storbyturisme skal genstartes med bæredygtighed

Bæredygtig turismeudvikling er en af de fire fokusområder i ny strategi for at genrejse storbyturisme

Dansk Storbyturisme med København, Aarhus, Odense og Aalborg har udarbejdet en ny strategi for et genrejse storbyturismen efter COVID-19, der navnlig har ramt storbyerne. Bæredygtig turismeudvikling er en af strategien fire fokusområde, hvor der skal indgås partnerskaber med andre aktører, der ønsker at fremme den bæredygtige udvikling af storbyerne.

I strategien står:

Turismen i verdens storbyer har gennem de seneste år kun oplevet fremgang, og den overordnede tendens peger på fortsat vækst trods diverse midlertidige tilbageslag.
Turismeindustrien var før COVID-19 ansvarlig for 8% af global CO2-udledning, og det er derfor en forudsætning for turismens fremtidige eksistensgrundlag, at der sikres en bæredygtig udvikling.

Bæredygtig turisme har en tredimensionel bundlinje; social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Opgaven er at skabe størst mulig synergi mellem de tre dimensioner. Det handler fx om at arbejde med nogle af de mindre ønskelige konsekvenser af turisme, at bidrage positivt til lokal byudvikling på destinationen, understøtte grønne alternativer til transport og forbrug, og at arbejde med en bredere spredning, så turismen kan agere løftestang til økonomisk udvikling flere steder.

De tre øvrige områder er: Innovation, kultur den digital rejse.

Læs mere om strategien...