shopping

Norden vil markedsføre bæredygtig position i Kina og USA

Nordisk Ministerråd har i december bevilligede 4,5 mio. kr. til i årene 2021-2023 til at positionere Norden som en sikker, bæredygtig og integreret destination på det kinesiske og amerikanske marked.

Projektet vil i første fase fokusere på at sammensætte de rigtige bæredygtige rejsetilbud, der kan tiltrække en særlig gruppe af amerikanere og kinesere til Norden. 

”Norden skal være klar til at tackle den internationale konkurrence med fælles nordiske kampagner i USA og i Kina, når grænserne åbner igen. Men i første omgang skal tiden udnyttes til sammen med udvalgte incoming bureauer at sikre, at Norden har bæredygtige rejser at tilbyde den særlige købestærke målgruppe, vi gerne til tiltrække, som er nysgerrige, rejsevante og gerne vil opleve den lokale kultur,” siger Eva Thybo, som er projektleder i VisitDenmark og koordinerer den nordiske turismeindsats fra dansk side. 

Rejserne skal være bæredygtige i den forstand, at de blandt andet skal være med til at forlænge højsæsonen og gøre brug af lokale tilbud uden for ”the beaten track”. 

Amerikansk potentiale 

Det er de nationale turismeorganisationer i de nordiske lande, som i praksis står for projektets gennemførelse, og Mette Cordt-Bergholt, Marketing Manager på VisitDenmarks markedskontor i USA, ser stort potentiale i den nye bæredygtige position for Norden: 

”Corona-krisen har helt klart øget amerikanernes interesse for Danmark og Norden, og det momentum skal udnyttes. Med det nordiske projekt kan vi gennemføre aktiviteter, vi har haft planer om i noget tid, og endda i en langt større skala, end vi selv ville have mulighed for at finansiere,” siger hun. 

Når man kommunikerer bæredygtighed i USA, skal det dog gøres på en anden måde end i Danmark, forklarer hun. 

”Hverdagsting, som danskere opfatter som helt naturlige, er meget eksotiske for amerikanere. De spærrer fx øjnene op, når vi fortæller, at man kan bade i Københavns Havn. Når vi kommunikerer bæredygtighed over for amerikanerne, vil det derfor være gennem fortællinger om dansk og nordisk livsstil, der i langt højere grad end i USA er baseret på både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn” siger Mette Cordt-Bergholt. 

Rejser i Norden

I USA og Kina samarbejder VisitDenmark allerede med andre de nordiske lande. I 2019 og 2020 har VisitDenmarks amerikanske markedskontor blandt andet haft et samarbejde med Island med tilbud om at kombinere naturoplevelser på den nordatlantiske ø med storbyoplevelser i Danmark. 

Det er erfaringer, som disse, der vil blive bygget videre på i det nordiske projekt. 

”Langt de fleste amerikanere besøger kun København, men vi har en ambition om også at få dem rundt i landet, og det får vi mulighed for at gøre i regi af det nordiske projekt ved at kombinere rundrejser på en ny måde, fx Nordjylland og Sydnorge. Cold Hawai, badehoteller og malerne i Skagen vil være interessant for målgruppen, og med gode færgeforbindelse til Norge vil det være oplagt at sammensætte nye tilbud,” siger Mette Cordt-Bergholt. 

Fakta om projektet

Projektet gennemføres som en del af den nordiske turismeplan 2019-2023, som Nordisk Ministerråd vedtog i 2019 og som har betydet et tættere samarbejde mellem de nationale turismeorganisationer i de syv nordiske lande om særligt analyser og markedsføring på fjernmarkederne  – og det seneste år også om håndteringen af covid-19. 

Som en del af et forprojekt er der gennemført tre markedsanalyser af hhv. USA, Kina og Indien. Det er besluttet, at den fælles nordiske indsats fokuserer på det amerikanske og kinesiske marked, mens samarbejdet om Indien indtil videre er sat på pause. 

Analyserne definerer en målgruppe af High Spending FIT’s – kaldet Explorers - som relevant for Norden på tværs af alle tre markeder. Analyserne peger dog også på en række markedsspecifikke forskelle, som der skal tages hensyn til. 

Ud over de 4,5 mio. kr. fra Nordisk Råd lægger de nordiske turismeorganisationer også selv penge i projektet, og til foråret søges om EU-midler gennem ETC (European Travel Commission). 

Det er planen, at marketingsporet iværksættes i slutningen af 2021, hvis udviklingen i covid-19 situationen tillader det.