nypuljeerhvervsfremmestyrelsen2021

Ny pulje skal fremme bæredygtig turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er klar med ny pulje, der skal fremme bæredygtig turisme og bidrage til at genstarte dansk turisme

Genstart efter COVID-19

Blandt de kriterier, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lægger vægt på er, at ansøger demonstrerer og sandsynliggør, at projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes behov og understøtter virksomhedernes tilpasning til situationen efter COVID-19-pandemien, så de hårdest ramte områder prioriteres.

Bæredygtighed som strategisk fokusområder

Et af de primære strategiske fokusområder for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er Grøn og bæredygtig turisme ud af seks strategiske fokusområder.

I materialet står:

Øget grøn, social, og økonomisk bæredygtighed i dansk turisme understøttes til gavn for klimaet, turisters oplevelser, lokale borgeres opbakning til turismen og erhvervets bundlinje.

Aktiviteter kan fx omhandle:

Klima og miljø

Udvikling af mere bæredygtig turismeudvikling og -vækst i forhold til klima, miljø og ressourceeffektivitet. Fokus kan være på fx ressourceeffektivitet i virksomheder og destinationer gennem udvikling eller anvendelse af nye teknologiske løsninger og grønne processer ved samarbejde og vidensdeling mellem erhverv og videninstitutioner. Udbredelse og understøttelse af grønne certificeringer, herunder internationalt anerkendte.

Geografisk spredning

Udvikling af bæredygtig turisme, især i områder med høj koncentration af turister, gennem fokus på udbredelse af værdiskabelsen, fx på tværs af land og by. 

Sæsonforlængelse

Udvidelse af eksisterende og udviklingen af nye sæsoner, så turismen spredes ud over året og bidrager til bæredygtig turisme. Produktudvikling eller alternativt strategier og/ eller udviklingsplaner for sæsonforlængelse inkl. konkrete initiativer.

Puljen kan søges senest den 29. januar 2021 kl. 12.00. Du kan læse mere her.