2sinaturdanskskov

Bæredygtighed i statusanalyse for turismens udvikling og konkurrenceevne

Antallet af turister, der vil prioritere bæredygtighed ved fremtidige ferievalg, er både stigende i Danmark og på vores nær-markeder, viser en samling af undersøgelser i Erhvervsministeriets statusanalyse.

Erhvervsministeret offentliggjorde den 2. februar 2021 ”Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne”, som skal benyttes af Det Nationale Turismeforums og som for første gang har inddraget elementer af alle tre dimensioner og dermed tager det første skridt til at måle på det, man kalder den tredobbelte bundlinje. 

Omstillingen af dansk turisme – bæredygtighed og digitalisering

Dansk turisme står over for en stor udfordring, men også nye muligheder i en fremtid, der sandsynligvis vil byde på øget international konkurrence, ændrede forbrugsvaner og nye præferencer. Det gælder for eksempel en højere efterspørgsel efter aktiviteter i naturen og prioritering af en høj grad af hygiejne, tryghed og bæredygtighed. At kunne møde de langsigtede trends kræver fokus på omstilling i dansk turisme

Opsummering af kapitel 3 om turisme og bæredygtighed

Bæredygtig turisme er bredt anerkendt som en langsigtet trend, der allerede ved indgangen til 2020 var et centralt tema både nationalt og globalt uafhængigt af coronakrisen. Meget tyder dog på, at COVID-19 vil styrke denne dagsorden yderligere. Kapitlet skitserer på den baggrund bæredygtighed i turismen ud fra et langsigtet perspektiv og indeholder samtidig 2020-data med henblik på at sikre sammenlignelighed og registreringen af den historiske udvikling, herunder i turisternes efterspørgsel.

Opsummering Den globale dagsorden

 • Med de 17 verdensmål har FN sat scenen for den bæredygtige udvikling frem mod 2030.
 • FN’s turismeorganisation (UNWTO) anbefaler, at der i arbejdet med bæredygtig turisme fokuseres på både de økonomiske, miljømæssige og sociale aspekter.
 • I 2020 har coronakrisen bremset den internationale turisme. Det har reduceret CO2-udledningen, men også bragt mange af erhvervets arbejdspladser i fare.

Monitorering af bæredygtig turisme

 • European Travel Commission (ETC) har opsat 13 fælles internationale indikatorer, som på sigt skal muliggøre en sammenligning af den bæredygtige udvikling på tværs af lande.
 • 11 af disse 13 indikatorer kan pt. opgøres for Danmark for henholdsvis hele landet, kyst- og naturturismen og storbyturismen.

Aktuelle analyser om bæredygtighed i dansk turisme

 • Mellem 24 pct. og 44 pct. af befolkningerne i Danmark, Tyskland, Norge, Sverige og Nederlandene forventer, at bæredygtige hensyn vil påvirke deres fremtidige rejsevalg.
 • I både Danmark, Tyskland og Nederlandene er der tale om en markant stigning i forhold til sidste år i andelen af befolkningen, der vil prioritere bæredygtighed ved fremtidige ferievalg. Norge har oplevet en mindre stigning og Sverige et mindre fald.
 • Bæredygtighed prioriteres især højt af tyskerne og svenskerne.
 • Mellem 41 pct. og 55 pct. af befolkningerne i London, Milano, Rom og Paris forventer, at bæredygtighed vil påvirke af deres næste ferievalg.
 • Andelen er steget signifikant i Paris, er uændret i Rom og er faldet signifikant i Milano.
 • Bæredygtighed prioriteres især højt af befolkningen i Paris.
 • Sammenholdt med andre konkrete rejsemotiver er bæredygtighed dog ikke udslagsgivende for valg af feriedestination.
 • Danmark vurderes generelt som en bæredygtig destination på udvalgte områder og ses i stigende grad som en attraktiv destination blandt dem, der prioriterer bæredygtighed.
 • Lokalbeboerne i København er overordnet set tilfredse med turismen. Nogle mener dog, at turismen bør spredes ud fra indre by. Et flertal af københavnere støtter vækst i turismen.