friends-eating-together-resized.jpg

Bæredygtighed med i måling af dansk turisme

Miljø indgår nu sammen med de økonomiske og sociale effekter af turismen i den nye ”Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne”, som Erhvervsministeriet offentliggjorde den 2. februar 2021.

Turismen bør nu også måles ud fra en social og miljømæssig dimension.

Det fremgår af Det Nationale Turismeforums ”Statusanalyse af turismens udvikling og konkurrenceevne”, som Erhvervsministeret offentliggjorde den 2. februar 2021, og som for første gang har inddraget elementer af alle tre dimensioner og dermed tager det første skridt til at måle på det, man kalder den tredobbelte bundlinje. 

Turismens CO2 aftryk mangler

I statusanalysen listes 13 målepunkter til at opgøre de tre dimensioner af turismen, nemlig den økonomiske, sociale og miljømæssige. Blandt andet er der data for turisternes tilfredshed, lokalbefolkningens tilfredshed, kapacitet og turismeintensitet som indikatorer for den sociale dimension. 

11 af de 13 målepunkter kan opgøres fuldt ud ifølge statusanalysen. Det eneste målepunkt, hvor der indtil videre ikke findes data, er måling af turismens CO2 aftryk. 

De 13 målepunkter, som indgår i den nye statusanalyse, er udviklet af European Travel Commission i samarbejde med 33 medlemslande. 

Målepunkterne er under fortsat udvikling, og en række andre projekter er undervejs i Danmark, som vil kunne få betydning for, hvordan turismen fremover skal måles på de tre dimensioner, blandt andet et nyt projekt, der vil udvikle et nyt bæredygtigt turismeregnskab. 

Turismen bidrager med 60 milliarder kroner i eksportindtægter og skaber 169.000 fuldtidsjob i Danmark.