silkeborg-view

HORESTA foreslår natur- og klimafond for turisterhvervet

Det Nationale Turismeforum og Erhvervsministeriet skal udarbejde en ny strategi for bæredygtig turisme i Danmark. HORESTA foreslår blandt andet, at der laves en natur- og HORESTA foreslår natur- og klimafond for turisterhvervet

HORESTA foreslår nu, at der laves en dansk turismes natur- og klimafond, som et led i den kommende strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme. Fonden skal bidrage til at nedbringe CO2-udledning, fremme tilgængelig dansk natur og øge biodiversiteten i Danmark.

Miljøchef i HORESTA, Mikal Holt Jensen, fortæller:

”Vi foreslår, at virksomhedernes solgte CO2-kompensation bruges her i landet, og at midlerne matches af staten. Fonden skal efterfølgende kunne støtte for eksempel investering i udvikling og innovation i turismeerhvervet, nedbringelse af CO2-udledning eller fremme mere tilgængelig natur i Danmark, til glæde for befolkningen og turister” siger han.

HORESTA mener, at fonden kan medvirke til organisationens ambition om at gøre Danmark til den mest bæredygtige destination i verden. Og bidrage til at Danmark erobrer førstepladsen på indekset for verdensmål (the SDG-index), hvor vi lige nu indtager en andenplads efter Sverige.

Se alle HORESTAs 11 forslag til udarbejdelsen af den nye nationale strategi for bæredygtig vækst i turismen.