airplane3

Kan vi flyve på bæredygtigt brændstof?

Teknologien er klar, men der manglende investeringer. Luftfartens Klimapartnerskab holder fast i ambitiøs målsætning.

Et dyrt slutprodukt er en af de umiddelbare forhindringer for en storskalaproduktion af biobrændstof til flybranchen. Men hvad er biobrændstof? Er det dyrere? Og hvad vil luftfarten?

Hvad er biobrændstof?

Lasse Rosendahl, professoren ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet forklarer, at der bag fællesbetegnelsen biobrændstof gemmer sig forskellige undertyper. Der er det gængse biobrændstof, der kan udvindes af vegetabilsk olie, simpelthen klassisk fritureolie, spildevandsslam, husholdningsaffald, halm fra landbruget eller bark og grene fra savværker. Og så er der electrofuel, også kendt som power-to-x, der udvindes fra den overproduktion af strøm, der kommer fra vores vedvarende vindenergi.

Biobrændstof er markant dyrere

Professoren mener at vi i første omgang bør satse på biobrændstof, som vi er klar til at producere her og nu, og så samtidig gøre klar til electrofuel, der kræver større og mere omfattende investeringer.

For begge dele er problemet dog, at slutproduktet, biobrændstoffet, er markant dyrere end de fossile brændstoffer, som flybranchen benytter sig af i dag.

Luftfartens Klimapartnerskab holder fast i målsætning

Luftfartens Klimapartnerskab afleverede i maj sin rapport til regeringen om planerne for luftfartens bæredygtige omstilling. Ifølge SAS, hvis koncerndirektør Simon Pauck Hansen er formand Luftfartens Klimapartnerskab, holder partnerskabet fast i strategien om at reducere udledningen fra indenrigstrafikken med 70 procent i 2030.

 

SAS mener, at en klimafond er det rigtige middel til at sikre en reel grøn omstilling af luftfarten, og at et beløb på 20 og 30 kroner per billet er nok.

Fonden skal tilskynde investorer og producenter til at accelerere udviklingen af bæredygtige brændstoffer.

 

På udenrigstrafikken har SAS en målsætning om at reducere udledningen fra med 30 procent i 2030.