dknt-baeredygtighedsrapport-2021

Dansk Kyst- og Naturturisme lancerer ny undersøgelse om bæredygtig turisme

Dansk Kyst- og Naturturisme har afdækket danske og tyske forbrugeres syn på bæredygtighed til hverdag og på ferie. Den viden skal danne grundlag for det videre arbejde mod en grøn omstilling af feriehus- og campingproduktet.

Rapporten belyser, at bæredygtighed vinder frem, men indeholder også nogle måske lidt overraskende indsigter, fortæller Henriette Mølgaard Hansen, senioranalytiker ved Dansk Kyst- og Naturturisme:

”Der hersker ingen tvivl om bæredygtighedens stigende betydning. Forbrugeren forventer, at også vores turismevirksomheder forholder sig proaktivt til bæredygtighed, og at ansvaret i forbrugernes optik ligger hos virksomhederne. Det vil sige, at det er virksomhederne, der skal sørge for, at ferieopholdet bliver bæredygtigt og ligeledes hjælpe forbrugerne med at få den mest bæredygtige ferie som muligt. De gør det nemlig ikke af sig selv. Bæredygtighed er en hygiejnefaktor for turisterne. De forventer, at de bæredygtige hensyn er taget på feriestedet, uden at de nødvendigvis vil betale ekstra for det.”

Selvom der ikke nødvendigvis ligger en ekstra indtjeningsmulighed for virksomhederne i at være grønne her og nu, så er det ifølge rapporten alligevel vigtigt, at virksomhederne forholder sig til bæredygtighed, ellers risikerer man nemlig at blive fravalgt.

I rapporten fremhæves Green Key og Green Camping som bæredygtige overnatningsformer.

Læs hele rapporten fra Dansk Kyst- og Naturturisme...