DKNT Bæredygtighedsrapport 2021

Bæredygtig turisme er det nye sort og en hygiejne faktor

Dansk Kyst- og Naturturisme har afdækket danske og tyske forbrugeres syn på bæredygtighed til hverdag og på ferie og manglende information kan være medvirkende til, at et overnatningssted fravælges.

Rapporten fra Dansk Kyst- og Naturturisme indeholder flere dele og er baseret på desk research, to panelundersøgelser samt et repræsentativt udsnit af hhv. 1000 danskere og tyskere, dybdeinterviews samt fremtidsstudier 

På baggrund af desk research, panelinterviewene med henholdsvis 1.010 danske og 1.002 tyske respondenter og de ti danske og tyske kvalitative interviews og den efterfølgende analyse, kan der opstilles en række hovedindsigter

  • Bæredygtighed er det nye sort
  • Paradoksalt er bæredygtighed også en hygiejnefaktor for turisterne
  • Bæredygtighed skal være let og prismæssigt godt for dem
  • Det er uden tvivl virksomheden, der skal påtage sig rollen som initiativtager til bæredygtighed.
  • Mange har den ”rigtige” holdning, men adfærden synes at vise noget andet.
  • Nogle bæredygtighedshandlinger hører klart til i hverdagen, men parkeres i ferien
  • Manglende information om bæredygtighedsinitiativer være medvirkende til, at et overnatningssted fravælges.

Læs hele rapporten fra Dansk Kyst- og Naturturisme...