Danskedestinationer

Danske Destinationer rusker op i bæredygtig turisme

Danske Destinationer vil bl.a. sammen med HORESTA og øvrige destinationsselskaber og brancheaktører sætte nye standarder for bæredygtig turisme.

”Viljen til bæredygtighed inden for turisme er stor, men vi mangler et fælles sprog og forståelsesramme for, hvad bæredygtighed egentlig er. Det handler om meget mere end at genbruge sine håndklæder og skifte plastikflasken ud med glaskarafler. Ud fra et miljømæssigt, men i høj grad også socialt og økonomisk perspektiv skal vi geare vores turismeprodukt til morgendagens turisme, så vi kan imødekomme den øgede efterspørgsel på langtidsholdbare løsninger fra fremtidens forbrugere. Den rejse er vi utroligt glade for, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bakker op om,” siger Jens Müller, som er formand for brancheforeningen Danske Destinationer.

Selvom danskerne generelt har et højt fokus på bæredygtighed i egen husholdning og ofte høster internationale roser, er dansk turisme på nogle områder kommet bagud i forhold til vores nordiske naboer, når det handler om bæredygtig destinationsudvikling. Det kan betyde, at vi bliver overhalet indenom, mener Danske Destinationers formand, Jens Müller. Det skal et nyt toårigt projekt kaldet ”Bæredygtige destinationer i praksis” gøre op med. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med knap tre millioner kroner.

I Norge har turismeerhvervet i mange år lænet sig op ad retningslinjerne i ”Standard for bæredygtige rejsemål”, i Helsinki har platformen ”Think Sustainably” trukket priser hjem og i Island, har den bæredygtige turismeskat, der geninvesterer turismekroner i infrastruktur og naturbevarelse, været med til at understøtte lokalsamfundet og samspillet mellem turisme og natur.

”Vi skal væk fra kun at måle vores turisme i antal overnatninger og døgnforbrug. Vi skal forme vores succeskriterier, så de også favner økonomisk bæredygtighed i lokalsamfundet med fokus på lokalt turismeejerskab, brug af lokale fødevarer og lokal handel. Samtidig skal vi sætte turismen på vægtskålen i forhold til den sociale bæredygtighed omkring øget bosætning og endelig skal vi præsentere klare resultater inden for den grønne balance mellem turismen og destinationernes kultur- og naturarv,” siger Jens Müller.

Indsatsområderne dykker blandt andet ned i, hvordan turismen understøtter andre samfunds- og miljømæssige prioriteter, hvordan bæredygtighed kan implementeres i service og oplevelser, påvirke gæstens besøgsadfærd samt, hvordan vi måler vores successer med en bæredygtighedslineal.

Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme samt blandt andre Kommunernes Landsforening, VisitDenmark, HORESTA, Dansk Erhverv og Center for Regional- og Turismeforskning. Projektet løber fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2023.

Om Danske Destinationer

Danske Destinationer er brancheorganisation for Danmarks 19 destinationsselskaber.

Destinationsselskaberne har ansvar for den lokale turismefremmeindsats og arbejder fokuseret med bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice. Tilsammen repræsenterer medlemmerne 97 procent af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.