Lolland

Visit Lolland-Falster og Dansk Kyst- og Naturturisme søsætter nu en workshoprække om bæredygtige turisme

Det sker som led i et forprojekt, der sigter mod at udvikle et større dansk/tysk Interreg-projekt i Femern-regionen.

Etableringen af Femern-forbindelsen skaber et stort potentiale for turismevirksomhederne i området på begge sider af tunnelen. Forbindelsen forventes at stå klar i 2029, men allerede nu arbejdes der med at udvikle nye initiativer, der kan være med til at indfri potentialerne.

Ét af disse initiativer er udviklingen af en bæredygtighedsmærkning/-award på tværs af hele Østersøregionen kaldet Best-of-Baltic (BoB), baseret på et panel bestående af både erhvervsliv og studerende. Initiativet har rødder i den unge generations klimabevægelse og inviterer til samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og turismevirksomheder i regionen.

Workshops belyser bæredygtig turisme for erhverv og studerende

Det er sigtet, at BoB-ordningen skal udbredes til hele Østersøregionen, men først skal forprojektet sikre, at konceptet får en professionel og realisérbar form, der både arbejder for bæredygtig turisme og matcher regionens behov.

Visit Lolland-Falster er tilfredse

Hos Visit Lolland-Falster er man glade for samarbejdet med Dansk Kyst- og Naturturisme.

”De unge i dag er morgendagens gæster for os, og inddragelsen af dem allerede her i forprojektet forstærker vores afsæt for den dialog, vi efterfølgende vil have med turismevirksomhederne om BoB-projektet. BoB-projektet passer godt til vores egen strategi om at skabe "business i balance med naturen", så vi håber, at projektet kan være en platform til at arbejde med Femern-regionens turismepotentialer i en bæredygtig kontekst," fortæller Camilla Romme Hansen, forretningsudvikler hos Visit Lolland-Falster.

Der afholdes fem workshops i oktober og november 2021 med inviterede deltagere fra uddannelsesinstitutioner samt interessenter fra både private og offentlige organisationer. 

Læs mere her…