Vdk4indsatsområder2.Jpg

VisitDenmarks fire spor mod en bæredygtig turismeudvikling

VisitDenmark fremmer den bæredygtige turismeudvikling inden for fire overordnede spor: viden, markedsføring, partnerskaber og internt.

VisitDenmark har i de seneste år arbejdet for at fremme bæredygtig turisme ud fra både økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn gennem en række forskellige indsatser.

Indsatserne sker inden for fire spor, som følger organisationens overordnede strategi: 

  1. Turismeviden: VisitDenmark samler viden og data ind om bæredygtighed og bidrager til effektive måleredskaber for at kunne følge den bæredygtige udvikling.  

  2. Markedsføring: Organisationen bidrager til, at turismen spredes over en større del af året (sæson) og fordeles ud over hele Danmark (geografi). Det understøtter Danmarks position som en bæredygtig rejsedestination i vores kommunikation.

  3. Partnerskaber: VisitDenmark deler deres viden og erfaringer og bringer det i spil i alle relevante netværk, fora og samarbejder.  

  4. Internt: Internt i VisitDenmark arbejder de også med bæredygtighed i forhold til FN’s verdensmål.

1. Solidt videngrundlag 

VisitDenmark følger udviklingen tæt og sikrer et solidt videngrundlag om turisternes adfærd og holdning til bæredygtighed. I deres analyser spørger de om turisternes holdning, behov og forventede adfærd i forhold til rejser, og organisationen deltager i såvel nationale projekter som internationale arbejdsgrupper for at indsamle og dele viden og for at skabe sammenlignelige målepunkter. 

VisitDenmark har gennem tre år spurgt ind til turisternes holdning til bæredygtighed, og med små udsving ligger andelen af grønne idealister – altså turister, som forventer at bæredygtighed og miljøhensyn vil påvirke deres rejsevalg – på samme høje niveau.

På de fire nærmarkeder ligger andelen af grønne idealister på mellem 23 og 40 procent af befolkningerne. Størst er andelen i Tyskland. 

Analyserne viser også, at bæredygtighed er blevet et markant vigtigere rejsemotiv for de grønne turister gennem årene. Dog rangerer bæredygtighed lavt som rejsemotiv sammenlignet med afslapning og naturoplevelser.

Den seneste analyse viser også, at størstedelen af de grønne turister overvejer at vælge destinationer og overnatningssteder, som har et miljøcertifikat. 

Hele Danmark, hele året

Gennem flere år har VisitDenmark haft fokus på at markedsføre Danmark uden for højsæsonen, og i dag er størstedelen af deres budget målrettet sæsonforlængende aktiviteter, hvor der er ledig kapacitet.

Fokus ligger i høj grad på at tiltrække turister fra de fem nærmarkeder: Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien. Aktiviteter i fx USA skal bidrage til at sprede turismen til nye steder i landet og med fokus på lokale oplevelser.

Netop ved at medvirke til at sprede turismen ud over året og over hele Danmark bidrages til, at turismen i Danmark udvikler sig i forhold til økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn. 

I 2021 prioriterer organisationen som følge af corona-pandemien de fem nærmarkeder endnu højere, ligesom storbyturismen er i fokus for at genstarte særligt København, som er hårdt ramt af manglende udenlandske turister. 

2. Bæredygtig kommunikation 

Danmark bliver i mange sammenhænge anset som et foregangsland inden for bæredygtighed, og har i den forbindelse allerede en god position. Derfor er det vigtigt, at VisitDenmark ikke overkommunikerer bæredygtighed eller ”greenwasher” i kommunikationen om Danmark. 

Bæredygtighed indgår som en subtil del af VisitDenmarks kommunikation af Danmark og bliver kommunikeret som en del af brandfortællingen ”The Land of Everyday Wonder”. Når der fx kommunikeres om dansk gastronomi er det ud fra fakta og cases og ved at fortælle om lokale fødevareproducenter, sæsonbetonede råvarer og specifikke restauranters tilgang til madspild. 

På baggrund af analyser har VisitDenmark udarbejdet personas af de grønne idealister med konkrete tips til kommunikation med målgruppen for deres samarbejdspartnere i dansk turisme.  

For de turister, som er særligt interesserede i bæredygtighed, har de udviklet en sektion på visitdenmark.com med blandt andet ideer til oplevelser, transport og overnatningsformer, som skal gøre det nemmere at planlægge en grøn ferie i Danmark.

VisitDenmark indkøber billeder med bæredygtighed in mente og udvikler fortsat mere bæredygtigt content med input fra vores samarbejdspartnere. På mødemarkedsmesser og til events opføres stande så bæredygtigt som muligt. Og i den internationale presseindsats har de gennem flere år indarbejdet flere bæredygtige vinkler, når udenlandske journalister besøger Danmark. 

3. Videndeling og partnerskaber 

VisitDenmark bringer deres viden og erfaring om turisme og bæredygtighed i spil i netværk, arbejdsgrupper og andre relevante fora.

Fx bidrager de til internationale arbejdsgrupper under UNWTO, ETC, OECD og Nordisk Ministerråd, og organisationen deltager i nationale arbejds- og ekspertgrupper om udvikling af bæredygtig cykelturisme, lystfiskerturisme, tilgængelighed, økologiske spisesteder etc.  

På overordnet nationalt plan bidrager de til at udvikle en strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, bl.a. med ideer til initiativer og definition af relevante målepunkter. 

Fremadrettet vil deres samarbejdsaftaler med destinationsselskaberne - og senere også med andre partnere - inkludere gensidig videndeling om udvikling og aktiviteter ift. bæredygtighed. 

Nye analyser, insights og aktiviteter deles på deres website, i nyhedsbreve, på webinarer, konferencer mv.

4. Bæredygtighed på de indre linjer 

Også internt i VisitDenmark arbejdes der med bæredygtighed.

VisitDenmark opnåede i begyndelsen af 2021 at blive Green Tourism Organization (GTO) under HORESTA. Som GTO er det en fortløbende proces at arbejde med bæredygtighed, og de vil hvert år implementere to nye større bæredygtighedstiltag i organisationen. 

Organisationen involverer halvårligt kollegaer om miljømæssige forbedringer og har dialog om bæredygtighed kollega til kollega via intranettet.