Business Hotel.jpg

Søg om nogle af de 178 mio. kr. til den grønne omstilling

I dag åbner en ny runde for omstillingspuljen. Mange turistvirksomheder har brugt omstillingspuljen til den grønne omstilling fx til at ansøge om miljømærker som Green Key, men kan også bruges til Green Camping, Green Attraction eller Green Restaurant.

Fra i dag og frem til den 28. oktober kan du nu søger om støtte til din virksomheds grønne omstilling. 

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Den 5. oktober 2021 åbner puljen for 3. gang med nye 178 mio. kr. tilført via sommer- og erhvervspakken fra regeringen og et bredt flertal i Folketinget. Puljen er åben fra d. 5/10-28/10.

Et grønt løft til turisme og oplevelsesbranchen i hele landet

Der er fortsat fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, som eksempelvis konferencecentre, restauranter og hoteller, men der er også en ambition om, at puljen skal komme alle hårdt ramte virksomheder til gode, også udenfor turisme- og oplevelsesbranchen.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via kompetence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at afsætte produkter og services på nye markeder.

Der gives fx støtte til:

  • Igangsættelse af grøn omstilling og opnåelse af Green KeyK
  • Kompetenceudvikling i relation til fx certificeringer.
  • Fysisk energiforbedringer.
  • Nye digitale eller bæredygtige løsninger

Ansøg om midler fra Omstillingspuljen her...