djursland_44160-medium

Bæredygtig turisme skal også kunne måles

Et nyudviklet værktøj sætter tal på turismens effekter på tre bundlinjer; økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

Bæredygtig turisme handler om langt mere end vandbesparende vandhaner, genbrug af håndklæder, miljøvenlige rengøringsmidler og minimering af madspild.

Fremover kan vi også sætte turismen på vægtskålen, når det kommer til turismeintensitet vs overturisme, jobmuligheder for marginaliserede arbejdskraftsgrupper, og grøn balance mellem turismen og befolkningen.

Et nyt bæredygtighedsværktøj udviklet af en gruppe forskningsinstitutioner og turismeaktører kan nemlig synliggøre turismens effekter på en række parametre, der sammenkobler udviklingen af turisme på destinationerne med en bæredygtig udvikling af landdistrikterne. 

Center for Regional- og Turismeforskning har ledet projektet, og direktør Anne Thomas ser det nye bæredygtighedsregnskab som et vigtigt grundlag for udviklingen af fremtidens turisme.

Det nye værktøj kombinerer de gængse måleenheder med indikatorer for blandt andet turisternes og lokalbefolkningens tilfredshed, kapacitetsudbud, turismetæthed, social inklusion, fag- og ufaglært beskæftigelse, varmeforbrug og CO2-aftryk.

Det er målepunkter, der understøtter det fælles mål om at udvikle destinationerne i Danmark gennem en værdifuld egnsudvikling. Danske Destinationer, som har siddet med rundt om bordet i udviklingen af det nye værktøj, glæder sig til at få ny viden og omsætte de bæredygtige parametre i fremtidige turismestrategier.

Brancheorganisationen og turismeudviklingsselskaberne arbejder nu videre med bæredygtig turisme og udviklingen af indikatorer i praksis.

Læs mere på VisitDenmarks hjemmeside…