Comebackcopenhagen2023

En førende grøn destination er målet for Københavns comeback

Med en fællesplan lancerer Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen nu Comeback Copenhagen 2023, der skal sætte skub på væksten og gøre turismeerhvervet endnu grønnere.

Vækst, omstilling, lokal værdi og bæredygtighed.

Det er de fire vigtigste punkter i den nye fælles plan, Comeback Copenhagen 2023, som Erhvervsministeriet, Københavns Kommune og Wonderful Copenhagen står bag. Målet er at sætte en retning for hovedstadens turisme de kommende år, gøre turismen mere grøn og få væksten tilbage på sporet efter corona-krisen.


Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler "Med den nye genopretningsplan intensiverer vi kræfterne, så vores turismevirksomheder både kommer tilbage på vækstsporet, men også bliver endnu grønnere og mere robuste i fremtiden."

Mens overborgmester i København  Sophie Hæstorp Andersen siger følgende om den grønne indsats "Samtidig baner vi vejen for at få turisterne tilbage til byen på en bæredygtig måde, så vi kan fortsætte den grønne udvikling af vores by."

 "Og samtidig med det, skal vi lykkes med at skabe en bæredygtig turisme, som er grøn og i balance med borgernes hverdag." tilføjer - Mikkel Aarø-Hansen:, som er CEO i Wonderful Copenhagen.

En førende grøn turistdestination

Hovedstaden skal være verdens mest bæredygtige turistdestination – og kendt som sådan. Bæredygtighed skal være en del af kernefortællingen internationalt om hovedstaden, og så skal bæredygtighed tænkes ind i alle former for turismearbejde, så hele turismens værdikæde bidrager til at skabe en grøn hovedstad. Det gælder i alt fra restaurationsbranchen, hvor borgere og turister kan inspireres til mere klimavenlige spisevaner med mindre madspild, til krydstogtsanløbene, hvor landstrøm kan nedbringe både CO2-udledninger og luftforurening.

Centrale udviklingsspor

Miljømæssig bæredygtighed skal tænkes ind i alle former for turismearbejde og den enkelte turists miljø- og klimapåvirkning skal reduceres. Der skal udvikles metoder for måling af turistens miljø- og klimapåvirkning, mhp. at der kan sættes mål og udviklingen kan følges. Hovedstadens turismeaktører skal bæredygtighedscertificeres og turismeerhvervets omsætning af bæredygtige produkter, oplevelser og ydelser skal øges.

Det skal være nemt at træffe det grønne valg som turist ift. transport, mad og drikke mv.

København skal fortsat være anerkendt som en af verdens mest bæredygtige storbydestinationer og Københavns bæredygtige brand skal styrkes internationalt. Danmark skal med København i front være verdens mest bæredygtige krydstogtdestination, herunder førende globalt på muligheden for brugen af landstrøm. Sammen med eventarrangører og kongresarrangører skal der sættes nye standarder for bæredygtig afvikling af store arrangementer.

Grønne pejlemærker

  • København skal i 2023 være verdens mest bæredygtige turistdestination målt på Global Destination Sustainability Index (GDSI).
  • 75% af hoteller i København skal i 2025 være bæredygtighedscertificerede eller have igangsat processen.
  • København skal i 2025 være nr. 1 sammenlignet med sine vigtigste konkurrenter, hvad angår de internationale turisters vurdering af destinationen som et miljøvenligt rejsemål.

Eksisterende grønne indsatser

  • Wonderful Copenhagen har med støtte fra bl.a. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsat projektet ’Sustainable Choice CPH’, der styrker hovedstaden som en bæredygtig destination via bl.a. forretningsudvikling, produktudvikling og certificering.
  • Københavns Kommune har i samarbejde med Wonderful Copenhagen udgivet 10 officielle bæredygtighedsråd til Københavns gæster, som nye kampagner og bæredygtighedsinitiativer kan bygge videre på. Det er planen, at der i 2024 etableres et landstrømanlæg til erhvervsskibe i Københavns Havn.
  • Transportministeriet vil sammen med Københavns Kommune undersøge mulighederne for, at Københavns Kommune, i lighed med Aarhus Kommune, kan give den påtænkte finansielle støtte, når det efter planen bliver nødvendigt.

Læs COMEBACK COPENHAGEN 2023 HER…