nationalstrategibaeredygtigturisme

Miljømærker omdrejningspunkt i ny strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme

Miljømærker som Green Key har spillet en afgørende rolle for Danmarks grønne styrkeposition og skal være med til at fremme indsatsen yderligere.

I den netop offentliggjorte ”Strategi for bæredygtig vækst i grøn turisme” spiller miljømærker fortsat en vigtig rolle i forbindelse med opnåelsen af vision og pejlemærker.

Green Key og den kommende Green Attraction er fremhævet i kapitel 2 om ”Bæredygtig og grøn turismeudvikling i Danmark”, hvor der står:

Der er også i turismeerhvervet stort fokus på den grønne dagsorden, fx gennem certificeringsordninger som Green Key og den kommende Green Attractions, og på at bidrage til fx at reducere drivhusgasudledninger.

Miljømærker i vision og pejlemærker for dansk turisme

Der er sat ambitiøse mål på vegne af branchen i forhold til at øge mængden af miljømærker. Alle offentlige turismeorganisationer skal være bæredygtighedscertificeret og 70 pct. af alle overnatningssteder i Danmark skal være bæredygtighedscertificerede.

Turismeorganisationer skal  miljømærkes

Ni turistorganisationer i Danmark – som VisitDenmark, Destination Nord og VisitAarhusregionen - er allerede mærket med Green Tourism Organization, som blev udviklet af HORESTA i samarbejde med Wonderful Copenhagen. Nu skal alle offentlige turismeorganisationer også mærkes med Green Tourism Organization eller tilsvarende.

Og flere overnatningssteder skal med

En tredjedel af danske hoteller eller halvdelen af danske hotelværelser er allerede mærket med Green Key eller Svanen. Men nu skal flere med på vognen, da et af strategiens pejlemærker er, at 70 % af alle overnatningssteder skal bæredygtighedscertificeret. Det kan også får betydning for campingpladser, hvor flere kan lade sig mærke med Green Camping.

”Man fristes næsten til at sige, at bæredygtig turisme er en dansk opfindelse. I 1994 var HORESTA med til at lancere turismens miljømærke Green Key, der i dag er hos flere end 3.200 virksomheder fordelt på 60 lande. Og selvom det er en dansk styrkeposition, så skal der handles og investeres massivt i den grønne omstilling i de kommende år,” fortæller Jannick Nytoft, direktør i HORESTA.

Turister skal inspireres til mere bæredygtig adfærd og forbrug

I følge strategien skal turister ligeledes inspireres til mere bæredygtig adfærd og forbrug, og det skal være let at træffe grønne valg. Turismevirksomhedernes miljøvenlige tiltag skal synliggøres, og der skal kommunikeres målrettet hos turismevirksomheder og destinationer om bæredygtighed, fx ved at flere turismevirksomheder certificeres efter anerkendte ordninger.

Partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme

Der etableres et partnerskab om bæredygtig udvikling af dansk turisme, som skal bidrage til at udbrede certificeringsordninger, synliggøre forretningspotentialet ved at arbejde med bæredygtighed, bidrage til grøn omstilling af overnatningskapaciteten m.v.

Partnerskabet skal desuden skabe merværdi og sammenhæng imellem nationale, lokale, offentlige og private indsatser, så dansk turisme bidrager til at opfylde den nationale målsætning om 70 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030. Til det er der afsat 12 mio. kr. til projektet fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Følg-eller-forklar model for grønne pejlemærker

Med henblik på at sikre fremdrift i pejlemærket ift. bæredygtighedscertificering vil Det Nationale Turismeforum tage initiativ til at hvert destinationsselskab årligt skal aflægge rapport til Det Nationale Turismeforum ud fra et ”følg-eller-forklar”-princip om fremdriften ift bæredygtighedscertificering af a) destinationsselskabet og b) destinationens turismevirksomheder.

Læs: National strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme.