Meetdenmarkplan2

Certificeringer er driver for bæredygtighedsindsats

I forbindelse med udviklingen af ny plan fra MeetDenmark er der sammen med konsulentbureauet Kvistgaard+HIRD udarbejdet en dybdegående analyse af status for den bæredygtige omstilling i dansk erhvervs- og mødeturisme. Her fremgår at certificeringer driver indsatsen.

MeetDenmarks undersøgelse viser, at flertallet af de adspurgte erhvervs- og mødeturismevirksomheder først har igangsat arbejdet med bæredygtighed inden for de seneste år. 43 pct. af virksomhederne har arbejdet med bæredygtighed de sidste 1-4 år og 19 pct. har kun arbejdet med området inden for det sidste år. I den modsatte ende af skalaen angiver kun 11 pct. af virksomhederne, at de har arbejdet med området i mere end 20 år.

Et fællestræk ved de virksomheder som har igangsat flest tiltag er, at de er certificeret. Dermed lader der til at være en positiv sammenhæng mellem certificering og antallet af igangsatte bæredygtighedstiltag i virksomheden.

Virksomhederne er i undersøgelsen også blevet spurgt om, hvordan de arbejder med bæredygtighed. Her viser svarerne, at det særligt er de ressourcebesparende tiltag, som virksomhederne har kastet sig over – f.eks. har 86 pct. fokus på madspild, og 83 pct. har igangsat tiltag for at spare på energien. Disse tiltag er vigtige og ofte dem som virksomhederne starter med.

Læs planen her…