Greets4u

Den grønne virtuelle værktøjskasse

Medlemmer af Green Key, Green Attraction m.fl. har nu adgang til værktøjer, som kan hjælpe med den grønne indsats. Det drejer sig om medarbejdermateriale, checklister, uddybende rådgivningsmaterialer og meget mere.

De stigende energipriser øger nødvendigheden for yderligere energibesparende tiltag. Heldigvis har medlemmer af med Green Key eller søsterordningerne arbejdet med det længere. Men der kan naturligvis gøres mere, og sekretariatet hjælper yderligere på vej med en grøn værktøjskasse.

GREETS 4 U - Den grønne virtuelle værktøjskasse
I den senere tid har sekretariatet forbedret og udbygget indholdet af en grøn virtuelle værktøjskasse for medlemmer af Green Key m.fl. Den hed tidligere Keysite, men er nu omdøbt til GREETS 4 U, så den også omfatter mærkeordningerne, som Green Tourism Organization. Green Restaurant, Green Sport Facility, Green Camping og Green Attraction.

Her kan medlemmer finde guides, checklister og materiale, som kan downloades og tilpasses til deres behov. Indhold om CO2-beregninger er fx samlet her: https://www.greets.dk/for-medlemmer/110-fokus-paa-co2/

Adgangskode til GREETS 4 U
Værktøjskassen er for alle Green-ordningerne og kan findes her: https://www.greets.dk/for-medlem/ Medlemmer har fået tilsendt adgangskode.