hoefde

97 mio. kr. til kyst- og naturområder skal skabe bæredygtig vækst og fremtidssikre dansk turisme

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse afsætter midler til investeringer i kyst- og naturområder uden for de store byer. Ansøgere forventes at være kommuner - enten alene eller i partnerskab med andre kommuner eller private aktører.

Investeringerne i fysisk turismeinfrastruktur skal bidrage til en bæredygtig turismeudvikling og skabe grundlag for private investeringer.

Fornyede havnemiljøer, spændende aktivitetsområder og vandreoplevelser i naturen er nogle af de oplevelser, der sammen med bæredygtighed står højt på ønskelisten hos turisterne i Danmarks kyst- og naturområder. 

Men der mangler investeringer i kyst- og naturområderne, og derfor afsætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu 97 mio. kr., som skal skabe ny og forbedret turismeinfrastruktur og derigennem sikre nye private investeringer i kyst- og naturturismen. 

For få investeringer i kyst- og naturturismen hidtil

Den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme understreger, at et attraktivt turismeprodukt med kapacitet, plads og faciliteter, som matcher kundernes efterspørgsel, er en vigtig forudsætning for, at den danske turismebranche kan få del i den forventede fremtidige vækst i den globale turisme.

Men strategien peger også på, at der i de senere år primært er investeret i turismefaciliteter i storbyerne. Investeringerne i kyst- og naturområder uden for storbyerne er ikke fulgt med på samme niveau, selvom Danmarks kyst- og naturturisme i 2019 stod for 71 pct. af samtlige turistovernatninger i Danmark og i en del år har oplevet vækst. 

Fakta om indsatsen

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 15. november 2022 afsat op til 97 mio. kr., heraf 62 mio. kr. fra Regionalfonden og 35 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler, til indsatser inden for turismerelateret infrastruktur.

Indsatserne skal sikre fornyelse og forbedring af turismeproduktet ved at gøre områder mere attraktive, så de styrker turismen og bidrager til at drive en bæredygtig udvikling.

Indsatserne kan fx være:

  • Etablering eller udvikling af havnemiljøer, der faciliteter aktiviteter, ophold og kommercielle tilbud på havnen.
  • Etablering af en sammenhængende og varieret oplevelsesrute, der formidler et steds kultur og historie, naturens kvaliteter mv. og binder eksisterende og nye byrum, oplevelsespunkter og funktioner sammen.
  • Etablering af adgang til eller brug af naturen, fx gennem tematiserede legeområder, opholdspladser og multi- og aktivitetsområder.
  • Projekter skal have et minimumsbudget på 20 mio. kr. Et enkelt projekt kan dog maksimalt modtage 30 mio. kr. i støtte.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen forventer, at kommunerne vil være de primære ansøgere til midlerne. Der er mulighed for at indgå brede partnerskaber med flere kommuner, hvis investeringerne strækker sig over kommunegrænser. Tilsvarende er der mulighed for, at også private, kommercielle virksomheder kan indgå som partnere og modtage direkte økonomisk støtte til investeringer i turisme- og oplevelsesprodukter og faciliteter.

Ansøgningsfristen er 23. maj 2023 kl. 12.00. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse forventer at behandle ansøgninger på sit møde den 9. november 2023.

Læs mere om ansøgningsrunden