fly2

Tre udfordringer i vejen for grønnere erhvervsrejser

BT4Europe opfordrer nu EU til at tage livtag med tre nøgleudfordringer, som sammenslutningen mener er til hinder for den grønne omstilling i erhvervsrejsebranchen.

Hensynet til miljøet og den påvirkning, som vi mennesker har på naturen, spiller i stigende grad en større rolle både i den offentlige debat, men også når der træffes beslutninger på arbejdspladserne og i privatlivet hos en del personer.

Det gælder også hos European Network of Business Travel Associations, der benytter det forkortede navn BT4Europe. Det er en sammenslutning af rejseindkøbere af forretningsrejser fra hele Europa, som Danish Business Travel Association (DBTA) er medstifter af.

BT4Europe har identificeret en række udfordringer, som branchen står over for, og sammenslutningen har dernæst udarbejdet flere anbefalinger til tiltag, som har til hensigt at gøre det nemmere for virksomheder at træffe et grønt valg, når de i fremtiden skal sende deres medarbejdere ud at rejse i forbindelse med jobbet.

Miljøet skal gøres lige så vigtigt som prisen

Det første punkt er, at man bør sørge for, miljøpåvirkningen af en given rejse i fremtiden vægter lige så tungt som prisen, når medarbejdere rejser i forbindelse med deres arbejde.

I øjeblikket er erhvervsrejsebranchen udfordret af, at der er en mangel på informationer, om hvor store CO2-udledninger som en rejse vil generere, i de bookingsystemer, der benyttes. Derudover mener BT4Europe også, det er nødvendigt, at der fastsættes en fælles standard, som kan benyttes på tværs af Europa til at udregne miljøpåvirkningen ved både transport og indkvartering.

Skal indberette medarbejderes pendlervaner

I tillæg hertil ønsker BT4Europe også en højere grad af gennemsigtighed om hvor meget CO2, som erhvervsrejserne udleder, og derfor skal adgang til gratis CO2-beregninger for forretningsrejser være en ret for kunderne.

Sammenslutningen opfordrer EU til at gøre det til et krav, at virksomheder i rejsebranchen indrapporterer mængden af CO2-udledningerne ved de rejser, der er blevet solgt. Såfremt et krav ikke er nok, bør EU sikre, at det sker ved lov samt yde støtte til indkøb af relevante IT-løsninger, så selskaberne får mulighed for at tilgå dataet.

Ønsker standardmetode til CO2-udreninger

BT4Europe mener desuden, at det også er et nøglepunkt, at der indføres en standardmetode, som benyttes til at udregne hvor store mængder udledninger, som erhvervsrejserne tegner sig for. I dag er det sådan, at forskellige offentlige og private organisationer har udviklet egne udregningsmetoder grundet fraværet af en anerkendt fælles standard for, hvordan den slags udregninger skal foretages, og det er en udfordring.