hotel2

Virksomhedsprogrammet med støtte til den grønne omstilling forlænges og udvides

Mange turistvirksomheder har allerede fået hjælp til grøn omstilling og digitalisering i Virksomhedsprogrammet, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsatte sidste år. Nu får yderligere 2.650 virksomheder muligheden for at få tilskud til rådgivning, investeringer og kompetenceudvikling inden for grøn omstilling, digitalisering, professionalisering og eksport.

Med knap 7.000 ansøgninger er Virksomhedsprogrammet – drevet af landets erhvervshuse – på et år blevet en signaturindsats for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses arbejde for mere grøn og digital omstilling i virksomhederne. 

Derfor forlænger bestyrelsen nu programmet frem til 2025 med 350 mio. kr. Programmet, der hidtil har bestået af fire spor - SMV:Digital, SMV:Grøn, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot – udvides med SMV:Professionalisering, som har fokus på ledelse, organisation, strategi og hjælp til ejer- og generationsskifte.

Virksomhedsprogrammet er bygget på et enkelt koncept og rummer mange muligheder for virksomhederne: Langt de fleste får efter ansøgning en voucher til rådgivning og kompetenceudvikling eller støtte til investeringer. De kan også tilmelde sig en af de mange workshops i Virksomhedsprogrammet og deltage i ejerledernetværk i SMV:Professionalisering.

Efterspørgslen mærkes blandt andet i SMV:Grøn, som siden 2021 har været en del af Virksomhedsprogrammet. På knap et år har ca. 1.700 virksomheder ansøgt om tilskud til rådgivning, kompetenceudvikling og investeringer inden for grøn og cirkulær omstilling. 

Christian Motzfeldt, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: 

”Virksomhedsprogrammet har vist sig at ramme virksomhedernes behov bredt. For mange virksomheder har deltagelse i Virksomhedsprogrammet været det ekstra skub, der skulle til for at komme i gang med eller videre i blandt andet den grønne omstilling, som vi forventer skal drive en del af væksten i fremtiden.”

Med videreførelsen af Virksomhedsprogrammet får mange flere virksomheder de kommende år adgang til støtte til bl.a. grøn og digital omstilling:

  • I SMV:Grøn forventes det, at yderligere næsten 850 virksomheder kan få en voucher på 100.000 kr. 
  • I SMV:Vækstpilot, hvor virksomheder kan få løntilskud til at ansætte en ledig vækstpilot med videregående eller erhvervsfaglig uddannelse, forventes det, at yderligere knap 450 virksomheder matches med en vækstpilot frem til 2025. 
  • I SMV:Eksport ventes godt 400 virksomheder at kunne få en voucher på 50.000 kr. eller 150.000 kr. til eksportforberedende rådgivning. 

Det nye spor i Virksomhedsprogrammet, SMV:Professionalisering, tilbyder hjælp og kompetencer inden for fx strategi, professionel bestyrelse, optimering, ejerskifte eller andre områder, der ikke omfattes af de øvrige spor i Virksomhedsprogrammet. Det ventes, at 350 virksom-heder fra hele landet får mulighed for at deltage i indsatsen. 

Fakta om videreførelsen af Virksomhedsprogrammet

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har på sit møde den 15. november 2022 besluttet at afsætte 350 mio. kr. til at drive Virksomhedsprogrammet frem til 2025. 

Midlerne gives til landets erhvervshuse, som vandt annonceringen og dermed fortsætter som operatør på Virksomhedsprogrammet. Erhvervshusene ventes at åbne de nye ansøgningsrunder i første kvartal 2023.

Videreførelsen af Virksomhedsprogrammet er finansieret med 225 mio. kr. fra Regionalfonden, 45 mio. kr. fra Socialfond Plus og 80 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. 

Programmets fire nuværende spor SMV:Grøn, SMV:Digital, SMV:Eksport og SMV:Vækstpilot udvides med SMV:Professionalisering, der bl.a. skal hjælpe små ejerledede virksomheder med strategi, organisation og ledelse. 

Spor i Virksomhedsprogrammet

Forventet antal SMV'er

Tilsagnsmodtager

Støtte (mio. kr.)

SMV:Grøn

835

Erhvervshus Nordjylland

100

SMV:Digital

610

Erhvervshus Midtjylland

70

SMV:Eksport

415

Erhvervshus Sydjylland

60

SMV:Professionalisering

350

Erhvervshus Sjælland

60

SMV:Vækstpilot

440

Erhvervshus Sjælland

60

Læs mere om videreførelsen af Virksomhedsprogrammet (pdf)

Fakta om Virksomhedsprogrammet

Regeringen og et flertal af Folketingets partier afsatte i 2021 600 mio. kr. fra REACT-EU til Virksomhedsprogrammet. Programmet bidrager til at understøtte grøn og digital omstilling i virksomheder i hele landet. 
Virksomhedsprogrammet finansierer digitalisering, grøn omstilling, internationalisering og professionalisering i SMV’er i hele landet med tilskud til rådgivning, investeringer i konkret teknologi samt kompetenceudvikling.
Indsatsen er en del af en samlet REACT-EU-indsats på knap 1,6 mia. kr., som også omfatter en iværksætterindsats og udvikling af lokale erhvervsfyrtårne.

Støtten til Virksomhedsprogrammet udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og programmet drives af landets seks tværkommunale erhvervshuse. Med de nye midler fortsætter Virksomhedsprogrammet frem til udgangen af 2025.

Læs mere om Virksomhedsprogrammet