GreenTourism_V3-04.jpg

Green Tourism Organization reviderer kriterier

Green Tourism Organization, som er et miljømærke for turistorganisationer, bureauer, eventarrangører m.fl., har sat gang i en proces og høring for revidering af kriterierne, som blev vedtaget for fem år siden. Kommentarer til kriterier kan sendes til sekretariatet.

Siden Green Tourism Organization startede tilbage i 2018, er der sket meget, og ordningen er for alvor ved at få fat. Den nye strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme forventes at få flere med i ordningen, og der er også en interesse for at sprede den til andre lande. I første omgang har det været destinationsselskaber, som er blevet mærket, men nu er der andre typer virksomheder, som kommer med i Green Tourism Organization.

Green Keys kriterier revideres cirka hvert 5. år, og som søsterordning følger Green Tourism Organization samme procedure.  Ved næste Jury-møde den 1. marts skal der vedtages en revision af kriterierne, som vil træde i kraft for 2024.

Følgende ændringer er planlagt:

  • Pointgrænsen for at være mærket hæves fra 30 til 40 %.
  • Der tilføjes kriterier vedrørende fremme af den grønne dagsorden i forbindelse med stedets forretningsområde. Der vil ikke kun være fokus på destinationsselskaber.
  • Kriterier som er mindre relevante eller som vedrører bygningsejer fjernes eller tilpasses.
  • Relevante ændringer fra revisionen af Green Key tages med.

Forslag til kriterierne, kan skrives til sekretariatsleder Mikal Holt Jensen på mail. holt@horesta.dk . Eksisterende ændringsforslag er enten markeret med grønt eller rødt.

Alle forslag tages seriøst, men det er Juryen, som i den sidste ende træffer den endelige afgørelse på deres møde den 1. marts, hvorefter det kan meldes ud til branchen. Nye ansøgere skal efter denne dato leve op til disse krav, mens eksisterende medlemmer har resten af året til at forberede sig, så det indgår i indberetningen for 2023/2024 ved årsskiftet.

Fristen for indsendelse af kommentarer er senest fredag den 10. februar.

Udvalgte organisationer og aktører er ligeledes blevet bedt om at komme med kommentarer til kriterierne.