sustainable-camping

 Der er ingen modsætning mellem at ville vækste og være bæredygtig

Den nationale turismestrategi har mål om markante fremskridt på både bæredygtigheds- og vækstfronten, men det er ikke modsætninger, skriver to medforfattere på Danmarks turismestrategi, Pernille Kofod Lydolph og Laila Kildesgaard.

Den 19. januar bragte Klimamonitor et indlæg, hvor to forskere undrer sig over, at Danmarks nye turismestrategi fra i sommer indeholder ambitioner om, at dansk turisme både skal vækste og være mere bæredygtig. Det bliver i indlægget betegnet som »selvmodsigende«.

Pernille Kofod Lydolph, formand for Danske Destinationer og medlem af National Turismeforum, og Laila Kildesgaard, tidligere medlem af Nationalt Turismeforum og stifter af Steder Skaber Folk har begge være med til at udarbejde strategien i Det Nationale Turismeforum. For dem er der ingen modsætninger mellem at ville vækste og være bæredygtig.

”Der er næppe nogen industri i Danmark, som ikke har begge ambitioner. Alle fra affaldssektoren til flyindustrien har ambitioner om at afkoble væksten og CO2-udledningerne og måske endda også blive mere socialt bæredygtige. Vi ved godt, at det mest klimavenlige ville være, hvis vi satte os ned og ’så på maling, der tørrer’. Men den strategi er der os bekendt ingen, der har valgt at følge. Heller ikke nogen af de klimapartnerskaber, som den tidligere regering nedsatte, kom med forslag om at hæmme væksten.”

Læs hele historien her.