visitdenmark-drivhusgasudledning

Turisternes klimaaftryk på dagsordenen

I slutningen af 2023 er den første måling af turisternes drivhusgasudledninger i Danmark færdig. Dermed bliver det muligt at følge, i hvor høj grad turismen bidrager til den nationale målsætning om 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030.

Danmark er blandt de første lande i verden til at gennemføre en sådan beregning, og målet er at skabe et databaseret grundlag for at prioritere miljø- og klimaindsatser i dansk turisme. 

”Med et emissionstal for turisternes drivhusgasudledning bliver vi i stand til at se, hvor meget turismen fylder i det samlede nationale billede. Men vigtigere endnu vil vi også kunne se klimaaftrykket fra forskellige forbrugsgrupper, f.eks. overnatningssteder, restauranter og transport i Danmark. Samtidig får vi et emissionstal for turisternes internationale transport. Det betyder, at vi for første gang har et kvalificeret grundlag til at diskutere turismens klima- og miljøpåvirkning,” siger kommunikationschef Anders Rosbo, VisitDenmark. 

Center for Regional- og Turismeforskning gennemfører beregningerne som en del af et projekt, VisitDenmark har igangsat i regi af Partnerskab for Bæredygtig Udvikling.

Læs hele artiklen fra VisitDenmark her.