dd6dogmer

Dogmer for at fremme bæredygtig turismeudvikling i Danmark  

I dag lancerer Danske Destinationer, Danmarks turismebrancheorganisation, en ambitiøs vision for bæredygtig turisme med seks centrale dogmer. Målet er at skabe et fælles fokus og engagement i at fremme bæredygtig udvikling inden for turisme som en drivkraft for lokal jobskabelse og øget produktivitet i alle destinationers lokalområder.

Danske Destinationer og 19 danske turistdestinationer har i dag lanceret 6 afgørende dogmer for at fremme bæredygtig turismeudvikling i Danmark. Dette ambitiøse initiativ har til formål at skabe et fælles grundlag og retning for at gøre den danske turisme mere bæredygtig. Med disse retningslinjer forpligter alle 19 destinationer sig til at arbejde aktivt ud fra principperne om respekt for mennesker, miljø og økonomi i deres udvikling af turismen. Målet er at bevare Danmarks position som en førende destination indenfor bæredygtig turismeudvikling og samtidig bidrage til at nå nationale klimamål.

"Hvis der skal skub i den bæredygtige omstilling, skal det ske ude hos destinationerne, da det er dem, der kan skabe en konkret forandring. Derfor er vi virkelig stolte over at kunne præsentere de seks dogmer, som de forskellige destinationer allerede gennem en lang række initiativer og aktiviteter er i gang med at udfolde. Vi håber, at dogmerne - der kort sagt er en kollektiv forpligtelse for at skabe en turismeindustri, og som respekterer lokale fællesskaber, miljøet og økonomisk bæredygtighed - kommer til at rykke den danske turisme hen imod et niveau af innovation og øget bæredygtighed, som vi ikke tidligere har set repræsenteret i dansk turisme”, siger Pernille Kofoed Lydolph, forperson i Danske Destinationer.

 

Lokale fællesskaber og destinationsudvikling

Et primært fokus på tværs af dogmerne er at skabe lokalt samarbejde om turisme. Og gerne et samarbejde, der udvikles i harmoni med lokale fællesskaber og hverdagsliv, og med fokus på at styrke den lokale økonomi. Flere destinationer, herunder Fyn og Aarhus, har allerede sat dette princip i gang. For eksempel samarbejder Destination Fyn med Geopark Det Sydfynske Øhav og naturparken Lillebælt for at fremme regenerativ turisme, og i VisitAarhus har 2000 frivillige "Rethinkere" taget del i udviklingen af events og aktiviteter i samarbejde med lokale fællesskaber.

Et andet vigtigt dogme går på at investere i destinationsudvikling, der fokuserer på bæredygtighed på tværs af sæsoner og geografi. Dette princip er blevet fremmet af flere destinationer, herunder Bornholm, Himmerland, Limfjorden, Sjælland, Sønderjylland og Trekantområdet. Destination Bornholm har for eksempel iværksat en omfattende udviklingsplan for turisme i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Bornholms Kommune, mens Destination Himmerland arrangerer "Greentalks" og individuelle virksomhedsforløb for at fremme bæredygtighed hos erhvervslivet indenfor turisme. Samtidig fokuserer Destination Sjælland på, hvordan sæsonerne kan forlænges for bl.a. at undgå besøgspres, Destination Sønderjylland har indført bæredygtighedscertifikater for overnatningssteder med et særligt fokus på campinglivet, mens Destination Trekantområdet arbejder på at udvikle regenerative oplevelser, hvor turister aktivt deltager i at forbedre naturen.

 

Bæredygtighed i fokus er ”need to have”
Med fokus på ansvarlig værdiskabelse og et fælles engagement for at nå klimamålene, tager Danske Destinationer altså med indførelsen af de seks dogmer en aktiv del i at forme fremtidens turisme. For som Pernille Kofoed Lydolph understreger, så er prioriteringen af bæredygtighed nødvendig for at bevare Danmarks position, som en destination, der sætter bæredygtig udvikling højt.

"Vi kan ikke længere bare have bæredygtighed som et ”nice to have”, når vi skal vedligeholde, udvikle og udvide den danske turisme. Bæredygtighed og klima skal være først på agendaen og skal medtænkes i al udvikling. Ellers risikerer vi at tabe muligheden for at være et af de førende lande indenfor turisme med et grønt fokus, og vi risikerer som land at misse muligheden for at nå klimamålene. Derfor påtager vi i Danske Destinationer os et fælles ansvar for bæredygtig turismeudvikling og værdiskabelse i hele landet, da det er langt lettere i flok at løfte de enkelte destinationer hen imod at blive ansvarlige besøgsøkonomier,” siger Pernille Kofoed Lydolph.

I 2024 bliver dogmerne genbesøgt og reevalueret med henblik på hele tiden at holde dem opdaterede og relevante.

 

 6 DOGMER FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING AF DANSKE DESTINATIONER

  1. Vi skaber lokalt samarbejde om turisme, der udvikles i balance med lokale fællesskaber og hverdagsliv, i balance med natur og miljø, og med fokus på at styrke lokal økonomi.

  2. Vi investerer i destinationsudvikling, der sætter bæredygtighed i fokus, og som ikke ellers kommer af sig selv, på tværs af sæson og geografi.
  3. Vi tager ansvar for turismens positive bidrag til klimahandling og til at nå de danske klimamål. 

  4. Vi markedsfører for at skabe lokal værdi for både mennesker, miljøet og økonomien, og vil i vores gæstekommunikation tydeliggøre muligheden for at træffe mere bæredygtige valg.

  5. Vi skaber incitament for og inspirerer til turismeerhvervets bæredygtige omstilling.

  6. Vi fremmer turismens brede værdiskabelse, der rækker langt udover turismesektoren selv, og fastholder en åben og inkluderende samtale om udvikling af turismens værdi og rolle i (lokal)samfundet.