Guest On Hotel 2

Nye værktøjer skal accelerere bæredygtig udvikling inden for byggeri i overnatningssektoren

Der skal flere bæredygtighedstiltag ind i overnatningssektoren i den danske kyst- og naturturisme - gerne allerede i byggeriets planlægnings- og etableringsfase.

For at skubbe investeringerne i gang har Dansk Kyst- og Naturturisme i samarbejde med Rådet for Bæredygtigt Byggeri udviklet værktøjer til at tænke bæredygtighedstiltag ind i de tidligste projektfaser. Nu lanceres begge på et webinar.

Bæredygtighedstiltag bliver i stigende grad et konkurrenceparameter for mange hoteller og overnatningssteder – særligt i storbyerne. Desværre ser det ud til, at overnatningsstederne i de kyst- og naturnære geografier ikke helt kan følge med de aktuelle markedstrends på samme måde. 

Derfor er det afgørende at skubbe nye investeringer i kyst- og naturturismen i en mere bæredygtig retning, så nye hoteller og ferieresorts uden for de større byer også bliver del af den grønne omstilling og på den måde er med til at drive udviklingen. 

Sådan lyder baggrunden for det projekt, Dansk Kyst- og Naturturisme er gået sammen med Rådet for Bæredygtigt Byggeri om at forløse med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og med Realdania som videnspartner. Der opbygges viden og udarbejdes værktøjer til at integrere principper for bæredygtigt byggeri i eksisterende og nye investeringsprojekter med afsæt i anerkendte certificeringsordninger med særligt fokus på DGNB-systemet, forklarer Jacob R. Kirkegaard Larsen, destinationsudviklingschef fra Dansk Kyst- og Naturturisme:

"Der er et stort potentiale for at implementere flere bæredygtige tiltag i overnatningstilbuddene i kyst- og naturturismen i Danmark – både i investeringer i nye anlæg, men også i omstillingen af de eksisterende. Men vi har også haft behov for at sætte certificeringerne i forhold til de kyst- og naturnære projekter, som ofte adskiller sig fra byggeri i andre geografier. Derfor er vi stolte af, at vi nu kan præsentere yderligere to nye værktøjer, som vi tror på kan være med til at styrke det fremtidige arbejde med en grønnere investeringsmodning i vores branche." 


To nye værktøjer lanceres på webinar

Projektet er nået til vejs ende og kan nu præsentere to konkrete værktøjer. Værktøjerne fungerer i samspil med hinanden og har til hensigt at skabe en konstruktiv dialog mellem bl.a. investorer og kommuner. Det ene er et screeningsværktøj til vurdering af hotellers og ferieresorts’ bæredygtighedstiltag i de tidlige faser. Det andet er en guide, der uddyber emnerne i screeningsværktøjet, og som giver en introduktion til DGNB, herunder samspillet med hoteller og ferieresorts. 

"Vi står nu med to færdigudviklede værktøjer, der skal gøre det lettere at arbejde med bæredygtighedstiltag som hotel eller ferieresort. Det er vores håb, at begge dele kan gøre DGNB-systemet mere tilgængeligt, så endnu flere aktører inden for kyst- og naturturismen får lyst til at prøve kræfter med det," siger ekspert i byudvikling hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri Kreils Kieler Ekelund.


Guiden og screeningsværktøjet bliver præsenteret på et lanceringswebinar den 2. oktober 2023 kl. 13.00 – 14.00. 


Det er gratis at deltage i webinaret, og tilmeldingen foregår her 

Screeningsværktøjet og guiden er allerede nu tilgængeligt her