Katja Moesgaard

Katja Moesgaard: Bæredygtighed er en helt central del af turismeudviklingen

Ligesom andre erhverv er turismen også i gang med en bæredygtig og grøn omstilling siger VisitDenmarks nye direktør Katja Moesgaard på DI Konference

”Bæredygtighed er en helt central del af turismeudviklingen. Det vil sige en udvikling, der skaber økonomisk, miljømæssig og social bæredygtig vækst,” sagde hun og henvist til regeringens nationale strategi for bæredygtig turismeudvikling. 

Hun nævnte i den forbindelse to initiativer, VisitDenmark vil komme med inden for kort tid. 

Inden årets udgang vil VisitDenmark præsentere indsigter i turisternes prioriteringer, når det gælder bæredygtighed og miljøhensyn. Indsigterne er baseret på to forskellige analyser, VisitDenmark har gennemført. 

I begyndelsen af 2024 kommer de første data på, hvor meget turismen bidrager til drivhusgasudledningen, og hvilke faktorer der fylder mest. Disse data skal være udgangspunkt for en handlingsplan for nedbringelse af drivhusgasser i turismen, som også er et mål i den nationale strategi.