ideanordicmedgto2

Reviderede GTO-kriterier træder i kraft i 2024

Efter anden høringsrunde har Juryen nu godkendt en revidering af kriterierne for Green Tourism Organization, som træder i kraft ved årsskiftet.

Juryen har nu godkendt kriterierne for Green Tourism Organization, som træder i kraft i 2024.

Hvordan træder ændringerne i kraft?
De reviderede kriterier træder i kraft ved årsskiftet – altså som nævnt den 1. januar 2024.

For organisationer og virksomheder, der allerede er medlemmer eller ansøger inden den 1. oktober 2023, gør de nuværende kriterier sig gældende året ud, mens nye ansøgere efter den 1. oktober skal bruge de reviderede kriterier.

Eksisterende medlemmer besvares og indsendes dokumentation i forhold til de reviderede kriterier ved den årlige indberetning omkring årsskiftet.

Største ændringer i kriterierne

Udover sproglige rettelser er følgende ændringer godkendt:

  • Pointgrænsen for at være mærket hæves fra 30 til 40 %.
  • Der skal være minimum to grønne kontakter, og det bliver obligatorisk med en miljøgruppe.
  • Der tilføjes kriterier vedrørende fremme af den grønne dagsorden i forbindelse med stedets forretningsområde. Der vil ikke kun være fokus på destinationsselskaber.
  • Kriterier som er mindre relevante eller som vedrører bygningsejer er fjernet eller tilpasset.
  • Relevante ændringer fra revisionen af Green Key er taget med.
  • CSR-delen fra Green Key er indarbejdet i kriterierne under punkt 13.
  • Flytning af punkt 9. om forretningsområde til punkt 18.
  • Ark B med kriterier er flyttet sammen med ark C med ansøgningsskema som ved Green Key.
  • Tilpasning af tidligere kriterium 9.2 - nu 18.10 - om miljømærkning af hoteller.

Kriterier om miljømærkede virksomheder på destinationen

Ved flere høringssvar – både ved første og anden høring - berøres det problematiske ved kriterium 9.2 (nu 18.10) om de 40 % miljømærkede hoteller eller hotelværelser.

Jury ønsker dog ikke at sænke ambitionerne set i lyset af den nationale strategi for bæredygtig vækst i dansk turisme, hvor ambitionen er 70 % - på alle overnatningstyper.

Men kommentarerne fra høringerne imødekommes ved at præcisere, at det gælder hoteller med mere end 40 værelser. Samtidig tilføjes et kriterium, som fokuserer på arbejdet med at miljømærke turistvirksomheder, såsom attraktioner, camping, hostels, feriehuse etc.
Desuden tilføjes et pointkriterium, hvor der gives flere point jo tættere der kommes på den nationale vækststrategi på 70 %.

Se: