Ddresulater

Ny æra for dansk turisme og bæredygtig destinationsudvikling

Danske Destination med 19 danske destinationsselskaber og Dansk Kyst- og Naturturisme afslutter nu det toårige projekt "Bæredygtige Destinationer i praksis."  

”Vi er utroligt stolte over det unikke samarbejde, der har fundet sted i de sidste to år. Hos Danske Destinationer har vi, sammen med de 19 destinationsselskaber og Dansk Kyst- og Naturturisme, arbejdet målrettet mod at fremme bæredygtig destinationsudvikling i hele landet. Det er vores fælles overbevisning, at vi gennem samarbejde kan nå længere og bedre i vores målsætning om at skabe en turismebranche, der er både ansvarlig og værdiskabende for hele landet," udtaler Pernille Kofod Lydolph, Forperson for Danske Destinationer.

Projektet, Bæredygtige Destinationer i praksis, der for to år siden blev indledt med visionen om at etablere en fælles forståelse og et fælles sprog for bæredygtighed indenfor destinationsudvikling i Danmark, er nu afsluttet. Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Større fokus på turisters adfærd

Projektet har fokuseret på fem forskellige dataspor og har introduceret nye værktøjer samt målemetoder, som udgør et væsentlig skridt hen imod en udvidelse af de eksisterende måleparametre. Historisk set har målinger af turismeudvikling primært fokuseret på økonomiske faktorer som antal overnatninger. Men projektet åbner nu døren for en mere nuanceret tilgang ved at inkludere sociale og miljømæssige aspekter i målingerne. Dette vil fremover give mulighed for at vurdere, hvad der fremmer en ansvarlig destinationsudvikling både socialt og miljømæssigt. Et af de specifikke dataspor, som projektet har adresseret, er den tidligere undervurderede betydning af endagsturisme.

”Endagsturisme er et vigtigt område for os at fokusere på, når vi taler om bæredygtighed. Som det ser ud nu, har vi ingen præcise målinger for, hvor mange mennesker der besøger en by eller et udflugtsmål på daglig basis, hvilket gør det nærmest umuligt at udvikle effektive spredningsstrategier for at forebygge masseturisme. Derfor har vi med projektet taget et vigtigt første skridt i den rigtige retning for at skabe en bæredygtig og datadrevet fremtid,” siger Pernille Kofod Lydolph, der dog understreger, at der fortsat er brug for at udvikle mere detaljerede målemetoder.

Derudover har projektet også haft et særligt fokus på natur og grøn mobilitet, hvor der er blevet arbejdet på at udvikle metoder til at måle besøgstrykket i udvalgte naturområder. Noget som kan give destinationerne indsigt i besøgendes adfærd og volumen. Samtidig er antallet af el-ladestandere i Danmark blevet kortlagt gennem eksisterende mapping og kombineret med anden turisme-data, som en del af bestræbelserne på at imødekomme turisternes ønske om bæredygtig mobilitet.

Et tæt samarbejde

Et af de konkrete resultater fra projektet er udviklingen af seks bæredygtighedsdogmer, som danner fælles grundlag og retning for destinationerne i deres udvikling af turismen. Dogmerne forpligter alle 19 destinationer til at arbejde aktivt ud fra principperne om respekt for mennesker, miljø og økonomi i deres udvikling af turismen. Målet er at bevare Danmarks position som en førende destination indenfor bæredygtig turismeudvikling og samtidig bidrage til at nå nationale klimamål. Samtidig har projektet resulteret i, at destinationerne imellem har udviklet et stærkt samarbejde, der betyder at flere nu går sammen om at udvikle initiativer i stedet for at gøre det hver for sig, som var tilfældet før projektet.

”Det vigtigste, og det er også det, som evaluatoren slog ned på i sin rapport om projektet, er at projektet har yderligere forstærket samarbejdet på tværs af destinationsselskaberne, som betyder, at vi nu ikke længere er siloer, der udvikler hver vores destination alene, men i stedet i endnu højere grad mere er et samlet organ, der arbejder for i fællesskab at udvikle dansk turisme med bæredygtige tiltag,” siger Pernille Kofod Lydolph.

Læs samlede rapport fra projektet…