tog1

Solgte erhvervsrejser hos DSB skal give flere træer

Baggrunden for DSB’s nye tiltag er ønske om at støtte den danske klimaindsats gennem Klimaskovfondens arbejde med at plante flere danske skove. Så hver gang der bliver solgt en erhvervsrejse, vil DSB de kommende år give et bidrag til Klimaskovfonden, uden billetprisen stiger, hedder det i en pressemeddelelse.

DSB’s regnskab for årets første halvår kom sidste måned. Her blev det blandt andet oplyst, at antallet af erhvervsrejser i de seks første måneder af i år var ni procent under samme periode i 2019. Men i årets andet kvartal var der fem procent flere erhvervsrejsende end i 2. kvartal 2019. Standby.dk har forgæves bedt DSB’s presseafdeling om konkrete tal for antal erhvervsrejsende.

I pressemeddelelsen siger Flemming Jensen, DSB’s administrerende direktør: ”Toget er et klimavenligt transportmiddel og med støtten til Klimaskovfonden, styrker vi den position over for vores erhvervskunder, og bidrager samtidig til mere skov i Danmark.”

For hver solgt erhvervsrejse, betaler DSB et bidrag svarende til rejsens CO2-udledning. Klimaskovfonden er oprettet af Folketinget og har blandt andet til formål at rejse mere skov i Danmark, der kan bidrage til CO2-reduktioner.

DSB: CO2-neutral i 2030
DSB har et mål om at blive CO2-neutral i 2030. Det skal blandt andet ske ved at køre mere bæredygtigt med investeringer i nye el-tog, nye grønne værksteder til fremtidens el-tog samt energieffektiviseringer og omstilling af opvarmningen af DSB’s mange ejendomme.

Flemming Jensen siger om samarbejdet med Klimaskovfonden: ”Det er et tema, der betyder noget for virksomhederne. Det kræver en øget bevidsthed at ændre vaner, og den rejse er mange virksomheder på. Det vil vi gerne være med at gøre lettere, så vi kan nå målet om at være mere CO2-neutrale.”

Klimaskovfonden har givet tilsagn til at rejse 23 skove på 236 hektar de kommende år, det skal over tid bidrage til et bedre klima ved at optage CO2, oplyser DSB og tilføjer:

Fonden er vedtaget ved lov af et enigt Folketing i december 2020 og har til formål at accelerere den danske klimaindsats gennem skovrejsning og genskabelse af natur på kulstofholdige lavbundsjorder i Danmark. Målet er, at det danske skovareal skal udgøre 25 pct. af Danmarks samlede areal i 2065.